Sökning: "green logistics"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden green logistics.

 1. 1. Exploring shippers, logistics service providers and their relationships in facilitating green logistics

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Amer Jazairy; KTH.; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation; green logistics; logistics relationships; green logistics purchasing; logistics service provider; environmental sustainability; third-party logistics; logistics performance;

  Sammanfattning : The logistics industry causes various harms to the environment. The literature assigns the main responsibility for alleviating such harms to two supply chain actors: shippers (logistics buyers) and logistics service providers (LSPs), which motivated studying them in this thesis. LÄS MER

 2. 2. Logistics Service Providers Going Green A Framework for Developing Green Service Offerings

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Karin Isaksson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Logistics service providers; new service development; framework; green service offerings; environmental work;

  Sammanfattning : Environmental impact has increasingly become a “buzzword” and an important topic. This topic has been integrated into the agenda of many companies worldwide, and this dissertation focuses on the transportation and logistics industry. LÄS MER

 3. 3. Green Logistics through Modal Shift - exploring the role of the transport capacity contract

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Fredrik Eng Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; green logistics; modal shift; mode choice; capacity management; supply chain contracting; intermodal transport;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För att minska CO2-utsläppen från godstransporter har politiker i Europa under de senaste tio åren framhävt att det krävs ett skifte i transportslag för europeiska transporter, från flyg- och lastbilstransporter till mer miljövänliga tåg- och sjötransporter. Intermodala väg-järnvägstransporter, där en kombination av tåg och lastbil använts för att förflytta lösa standardiserade lastbärare (lastbilstrailer, lösflak eller ISO container), har framhävts som extra intressanta då järnvägens miljövänlighet kan kombineras med lastbilens flexibilitet och tillgänglighet. LÄS MER

 4. 4. Reducing the environmental impact of food products logistics systems

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Kristina Liljestrand; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; food waste; food logistics; green logistics; food logistics systems; food supply chains; Transport’s impact on climate;

  Sammanfattning : This thesis addresses how to reduce two types of environmental impact generated in logistics systems: transport’s impact on climate and food waste. In mitigating both these types of environmental impact, actors in food supply chains (FSC)—producers, wholesalers, and retailers—play important roles, for both causes of environmental impacts and improvement actions to moderate them emerge within their logistics systems. LÄS MER

 5. 5. Purchasing practices of environmentally preferable transport services, Guidance to increased shipper considerations

  Detta är en avhandling från Department of Industrial Management and Logistics, Lund Institute of Technology

  Författare :Maria Björklund; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Technological sciences; Industriell ekonomi; Commercial and industrial economics; Shippers perspective; Logistics Management; Transport services; Green Purchasing; Purchasing; Environment; Teknik; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om hur företag visar, och kan visa, miljöhänsyn vid upphandling av godstransporttjänster. Transporter är en starkt bidragande, och växande, faktor till många miljöproblem såsom den förstärkta växthuseffekten och hälsofarliga partiklar i luften. LÄS MER