Sökning: "green cities"

Visar resultat 1 - 5 av 43 avhandlingar innehållade orden green cities.

 1. 1. Hållbar energianvändning i svensk stadsplanering : Från visioner till uppföljning av Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen

  Författare :Anna Green; Kajsa Ellegård; Jonas Anshelm; Annika von Schelée; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Samhällsplanering; fysiskplanering; stadsbyggnad; förnybar energi; solfångare; solceller; energisnålt boende; lågenergihus; ekologiskt byggande; Hammarby Sjöstad; Västra Hamnen; Settlement studies; Bebyggelseforskning;

  Sammanfattning : Planeringsprocessen av två svenska stadsbyggnadsprojekt, Hammarby Sjöstad i Stockholm och Västra Hamnen i Malmö, med mål att nå hållbar energianvändning (förnybar energi och energisnåla hus), analyseras från vision till uppföljning. En ambition i bägge stadsdelarna var att bli internationella exempel på miljöanpassat byggande och boende, med ny teknik och förändring av de boendes beteende som strategier för att nå målen. LÄS MER

 2. 2. Livable and Sustainable Cities : Explorations of the City Soul and Energy-Efficient Housing based on Swedish Data on Citizens’ Preferences

  Författare :Marie Wahlström; Hans Westlund; Hans Lööf; Thomas Niedomysl; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Attractive cities; place identity; green housing; urban planning; quantitative studies; residential satisfaction; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : Contemporary cities face many challenges, none the least from an urban planning perspective. Global climate change and urbanization is putting pressures on planning for combatting and adapting to, e.g., a warmer climate and an increased need for housing in already dense environments. LÄS MER

 3. 3. Geographies of Place Branding : Researching through small and medium sized cities

  Författare :Ida Andersson; Brita Hermelin; Gunnel Forsberg; Andy Pike; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; place branding; place marketing; small and medium sized cities; hotels; flagship buildings; policy tourism; policy boosterism; green cities; regional development; economic geography; Sweden; Växjö; geografi med kulturgeografisk inriktning; Geography with Emphasis on Human Geography; Place branding;

  Sammanfattning : Place branding is commonly conceptualized with a focus on big cities, such as London, New York and Singapore, building from concepts and models from mainstream branding theory. In contrast to such conceptualizations, this thesis focuses on place branding in small and medium-sized cities. LÄS MER

 4. 4. Biodiversity and green infrastructure in urban landscapes

  Författare :Ulf G. Sandström; Per Angelstam; Abdul Khakee; Kjell Nilsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Biologi; Birds in cities; Communication between sciences; Conservation planning; Landscape ecology; Swedish green planning; Urban green space; Urban planning; Urban vegetation; Biologi med ekologisk inriktning; Biology; Biologi; Biologi med ekologisk inriktning;

  Sammanfattning : In this thesis, I evaluate the extent to which biodiversity is affected, and taken into consideration by, urban planning. Based on landscape ecology, I apply an interdisciplinary approach. LÄS MER

 5. 5. Urban Ecosystem Services : The Value of Green Spaces in Cities

  Författare :Johannes Langemeyer; Thomas Elmqvist; Erik Gómez-Baggethun; Kai Chan; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Urban; ecosystem services; valuation; vetenskap om hållbar utveckling; Sustainability Science;

  Sammanfattning : In an ever more urban world, the role of green spaces in cities is increasingly highlighted for their capacity to provide ecosystem services for human well-being. Yet, the value of urban green spaces is still widely overlooked in urban policy and planning. LÄS MER