Sökning: "grannskap"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet grannskap.

 1. 1. Grannskap och stadsplanering : om stat och byggande i efterkrigstidens Sverige

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mats Franzén; Eva Sandstedt; Uppsala universitet.; [1981]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. A sustainable neighbourhood : a place and its people, its services and exchange with nature

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Örjan Svane; KTH.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; neighbourhood; sustainability; housing; management; residents; services; grannskap; uthållig utveckling; bostäder; förvaltning; boende; tjänster; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : I denna avhandling presenteras en teori, som syftar till att främja utvecklingen av miljöarbete i bostadsförvaltning. Ett litet grannskap, dess tjänster till de boende och dess utbyte med naturen studeras. LÄS MER

 3. 3. Att ordna staden : Den nya storstadspolitiken växer fram

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag

  Författare :Susanne Urban; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; town planning; urban sociology; neighbourhood; planning ideal; publicity; ethnic housing segregation; integration; public realm; Jürgen Habermas; social problems; participation; metropolitan policy; integration policy; Samhällsplanering; urbansociologi; grannskap; planeringsideal; offentlighet; etnisk bostadssegregation; integration; offentlig sfär; Jürgen Habermas; samhällsproblem; delaktighet; storstadspolitik; integrationspolitik; Huddinge; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The sociology of the city has two faces: one of threat and one of promises. Originally, the city was portrayed as a threat to social life and individual identity, while, in contrast, the neighbourhood was seen to include the promise of restoring basic social relations to the web of city life. LÄS MER

 4. 4. Short-term Underground Mine Scheduling Constraint Programming in an Industrial Application

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Max Åstrand; KTH.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; scheduling; mining; mine; underground; constraint programming; cp; large neighborhood search; lns; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : The operational performance of an underground mine depends critically on how the production is scheduled. Increasingly advanced methods are used to create optimized long-term plans, and simultaneously the actual excavation is getting more and more automated. LÄS MER

 5. 5. A Needs-Based Approach towards Fostering Long-term Engagement with Energy Feedback among Local Residents

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Aram Mäkivierikko; KTH.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Energy feedback; Consumer engagement; Energy behaviour; Social networks; Smart grids; Design principles; Energiåterkoppling; konsumentengagemang; Energibeteende; Sociala nätverk; Smarta elnät; Designprinciper; Industriell ekologi; Industrial Ecology;

  Sammanfattning : In order to reach the current climate goals, energy consumption needs to decrease in all sectors, including households, which produce 20% of the European emissions. However, it is difficult to increase residents’ engagement in their household electricity consumption as it is an ‘invisible’ form of energy, the monetary incentives are often too small and environmental incentives are not very effective. LÄS MER