Sökning: "grannskap"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet grannskap.

 1. 1. Grannskap och stadsplanering : om stat och byggande i efterkrigstidens Sverige

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mats Franzén; Eva Sandstedt; Uppsala universitet.; [1981]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. A sustainable neighbourhood : a place and its people, its services and exchange with nature

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Örjan Svane; KTH.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; neighbourhood; sustainability; housing; management; residents; services; grannskap; uthållig utveckling; bostäder; förvaltning; boende; tjänster; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : I denna avhandling presenteras en teori, som syftar till att främja utvecklingen av miljöarbete i bostadsförvaltning. Ett litet grannskap, dess tjänster till de boende och dess utbyte med naturen studeras. LÄS MER

 3. 3. Att ordna staden : Den nya storstadspolitiken växer fram

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag

  Författare :Susanne Urban; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; town planning; urban sociology; neighbourhood; planning ideal; publicity; ethnic housing segregation; integration; public realm; Jürgen Habermas; social problems; participation; metropolitan policy; integration policy; Samhällsplanering; urbansociologi; grannskap; planeringsideal; offentlighet; etnisk bostadssegregation; integration; offentlig sfär; Jürgen Habermas; samhällsproblem; delaktighet; storstadspolitik; integrationspolitik; Huddinge; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The sociology of the city has two faces: one of threat and one of promises. Originally, the city was portrayed as a threat to social life and individual identity, while, in contrast, the neighbourhood was seen to include the promise of restoring basic social relations to the web of city life. LÄS MER

 4. 4. Short-term Underground Mine Scheduling Constraint Programming in an Industrial Application

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Max Åstrand; KTH.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; scheduling; mining; mine; underground; constraint programming; cp; large neighborhood search; lns; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : The operational performance of an underground mine depends critically on how the production is scheduled. Increasingly advanced methods are used to create optimized long-term plans, and simultaneously the actual excavation is getting more and more automated. LÄS MER

 5. 5. Hubble Space Telescope Spectroscopy of Eta Carinae and Chi Lupi

  Detta är en avhandling från Atomic Spectroscopy, Department of Physics, Box 118, 221 00 Lund, Sweden

  Författare :Torgil Zethson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; magnetic and optical properties; supraconductors; electrical; Rymdteknik; kosmisk kemi; Condensed matter:electronic structure; rymdvetenskap; Astronomi; cosmic chemistry; space research; Astronomy; boron; isotope shifts; Chi Lupi; fluorescence; element abundances; emission lines; GHRS; strontium; STIS; Eta Carinae; spectroscopy; Hubble Space Telescope; supraledare; magnetiska och optiska ; magnetisk resonans; Space technology; spektroskopi; relaxation; magnetic resonance; egenskaper elektriska ; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I alla tider har människan förundrats och fascinerats över det stillsamma, men samtidigt spektakulära skådespel, som himlen erbjuder en stjärnklar natt. I tusentals år har vi ställt oss frågan: var någonstans i detta gnistrande myller av stjärnor och planeter, kometer och meteorer, passar vi in? Genom århundradena har vår roll i detta skådespel blivit alltmer undanskuffad. LÄS MER