Sökning: "grammar teaching"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade orden grammar teaching.

 1. 1. Un modelo cognitivo para la enseñanza del subjuntivo

  Författare :Marcelo Cea; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; subjuntivo; ELE; lingüística cognitiva; Marcelo Cea; enseñanza; aprendizaje; didáctica; español; español como lengua extranjera; gramática; subjunctive; grammar; cognitive grammar; Spanish; teaching; learning; second language acquisition;

  Sammanfattning : Abstract In the present thesis the development and subsequent implementation of the Didactic Models 1 and 2 of the Subjunctive is described. The models focus on the use of a question, with which the student makes the most adequate mode choice for each case. LÄS MER

 2. 2. Progression and Regression. Aspects of Advanced Swedish Students' Competence in English Grammar

  Detta är en avhandling från English Studies

  Författare :Monica Karlsson; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Engelska språk och litteratur ; English language and literature; error gravity; proper noun; identification frame; genericness; the zero article; ‘idiomatic’ prepositional use; ‘systematic’ prepositional use; ‘basic’ prepositional use; non-contiguous subject-verb construction; contiguous subject-verb construction; subject-verb concord; fossilisation; restructuring of information; automatisation; interlanguage; cognitive second language acquisition theory; U-curve development; regression; progression; developmental pattern; relative frequency; error score; potential error; developmental continuum; advanced learner; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik; Applied linguistics; foreign languages teaching; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik;

  Sammanfattning : This thesis investigates advanced Swedish students’ development of three grammatical phenomena: subject-verb concord, prepositions and article use in compositions and translations. In order to describe the students’ development of these categories, actual errors are related to potential errors forming so called ‘error scores’. LÄS MER

 3. 3. „Davon sagen die Herren kein Wort“ Zum pädagogischen, grammatischen und dialektologischen Schaffen Max Wilhelm Götzingers (1799–1856)

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för språkstudier, Umeå universitet

  Författare :Dan Olsson; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Max Wilhelm Götzinger; Didactics; Terminology; German Grammar; Traditional Grammar; School Grammar; Syntax; Dependency Theory; sign system denoting sentence and word structure Satzbilder ; Dialectology; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages German language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Tyska språket; tyska; German;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to comprehensively describe and evaluate the linguistic work of the German grammarian and teacher Max Wilhelm Götzinger (1799–1856). Götzinger‘s work has been little considered in linguistics and historiography of linguistics apart from some articles mainly on his grammatical theory. LÄS MER

 4. 4. Lärande & metod lärstilsanpassad undervisning jämfört med traditionell undervisning i svensk grammatik

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lena Boström; Högskolan i Jönköping.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; learning styles; grammar; Dunn Dunn Learning Styles Model; teaching styles;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Språkpraktiker i naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum. En studie av läroprocesser bland elever med olika förstaspråk

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Gun Hägerfelth; Malmö University.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Scandinavian languages and literature; undervisning i främmande språk; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; Applied linguistics; foreign languages teaching; Teacher education; Lärarutbildning; sociosemiotics; Vygotskij; Halliday; ethnography of speaking; functional grammar; cohesion; socio-cultural theory; momological; dialogical; sociolingvistik; Nordiska språk språk och litteratur ; language use; patterns of language use; particpation patterns; interaction; second language; science classroom; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Second language; Andraspråksinlärning; Undervisning; Naturkunskap; Sociosemiotics; Functional grammar; Patterns of language; Momological; Dialogical; Participation patterns; Cohesion; Socio-cultural theory; Interaction;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens huvudfråga är hur språket används i skolämnet naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum. Språket ses som vår viktigaste resurs för utveckling och lärande i olika skolämnen. LÄS MER