Sökning: "grön distinktion"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden grön distinktion.

 1. 1. Hållbarhet till middag en etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet

  Detta är en avhandling från Höör : Symposion Brutus Östlings bokförlag

  Författare :Matilda Marshall; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; etnologi; Sustainability; food; consumption; sustainable consumption; practices; social practice theory; practice bundles; organic food; local food; culture; everyday life; ethnography; ethnology; green distinction; green capital; hållbarhet; mat; konsumtion; hållbar konsumtion; praktiker; praktikteori; praktikknippen; ekologisk mat; lokalproducerad mat; kultur; vardagsliv; etnografi; etnologi; grön distinktion; grönt kapital; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Sustainability has become a conspicuous term in the public and political debate, as well as in the landscapes of consumption. This study focuses on how people understand and practice sustainability through food in their everyday life. LÄS MER

 2. 2. Is the Swedish Environmental Goods and Services Industry Green? Product and production perspectives

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Bozena Guziana; Mälardalens högskola.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology sector; Environmental goods and services; Clean technology; ‘Green’ business; ‘Green-green’ business; Production and product related environmental profile; miljöteknik sektor; miljöprodukter och miljötjänster; cleantech; ’gröna’ företag ’green’ business ; ’grön-gröna’ företag ’green-green’ business ; produktions- och produktrelaterad miljöprofil; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Sammanfattning : In most business sectors environmental programs focus on direct, production-related environmental impacts. The design and development of products with reduced environmental impact is considered more difficult. The opposite applies in the environmental technology sector. LÄS MER