Sökning: "gränssnittsdesign"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet gränssnittsdesign.

 1. 1. Informationsdesign i tillståndsövervakning En studie av ett bildskärmsbaserat användargränssnitt för tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll

  Detta är en avhandling från Eskilstuna : Mälardalens högskola

  Författare :Carina Andersson; Mälardalens högskola.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; human-computer interaction; information design; user interface design; visual communication; människa-datorinteraktion; informationsdesign; gränssnittsdesign; visuell kommunikation; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; TECHNOLOGY Information technology Image analysis; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Bildanalys; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : This research concerns the information design and visual design of graphical user interfaces (GUI) in the condition monitoring and condition-based maintenance (CBM) of production equipment. It also concerns various communicative aspects of a GUI, which is used to monitor the condition of assets. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av budskap Fallstudier av hur användare upplever och förstår information i användargränssnitt

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalens högskola

  Författare :Carina Andersson; Mälardalens högskola.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Informationsdesign; kommunikation; gränssnittsdesign; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Innovation och design;

  Sammanfattning : När användbarheten studeras av den information som presenteras i ett användargränssnitt på en datorskärm kan det framkomma vad som fungerar effektivt och korrekt. I sådana sammanhang förs sällan någon diskussion om hur den information som presenteras kommunicerar med en användare. LÄS MER

 3. 3. Human-Robot Interaction for Semi-Autonomous Assistive Robots Empirical Studies and an Interaction Concept for Supporting Elderly People at Home

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Marcus Mast; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Semi-autonomous assistive robots; human-robot interaction; user interface design; teleoperation; telemanipulation; elderly people; global environment maps; stereoscopy; Semi-autonoma robotar; människa-robotinteraktion; gränssnittsdesign; distansstyrning; distansmanipulation; äldre; globala omgivningskartor; stereoskopisk;

  Sammanfattning : The research addresses current shortcomings of autonomous service robots operating in domestic environments by considering the concept of a semi-autonomous robot that would be supported by human remote operators whenever the robot cannot handle a task autonomously. The main research objective was to investigate how to design the human-robot interaction for a robotic system to assist elderly people with physical tasks at home according to this conceptual idea. LÄS MER