Sökning: "govern-mentality"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet govern-mentality.

 1. 1. Att styra i namn av framtid Subjektskonstruktioner och tekniker för styrning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Elisabet Hedlund; Högskolan i Gävle.; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education; Bio-politics; community; education; future; genealogy; govern-mentality; history; subject; teachers training;

  Sammanfattning : The purpose of the dissertation is to problemize the stories about a gradual change and development of education governance. The study objects are steering, constructions of the subject, and disciplinary techniques. The focus is future as a disciplinary technology. LÄS MER

 2. 2. Klassrummets moraliska ordning : iscensättningen av lärare och elever som subjekt för ansvarsdiskursen i klassrummet

  Detta är en avhandling från Lars Göran Permer, Karin Permer, Inst för beteendevetenskap, Högskolan, Kristianstad

  Författare :Lars Göran Permer; Karin Permer; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Pedagogy and didactics; freedom; Foucault; governmentality; classroom; discourse; subjectivation; subject; Responsibility; power relation; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Humanities Social Sciences; Inlärning; Etik; Normer - pedagogik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att belysa hur det går till när lärare och elever görs till moraliska och etiska individer i klassrummet. Vi vill visa detta utifrån begreppet ansvar. LÄS MER

 3. 3. Formandet av den entreprenöriella läraren Entreprenöriellt lärande som styrningsteknologi

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Carina A. Holmgren; Linnéuniversitetet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurship; entrepreneurial learning; enterprise education; governmentality; translation; subjectivity; Entreprenörskap; entreprenöriellt lärande; governmentality; översättning; subjektivitet; Business administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to, from a governing perspective, describe and enhance the understanding of the form entrepreneurial learning takes in lower and upper secondary schools’ practice, and its effects in terms of which approaches and practices are strengthened and marginalized. The context of this thesis is the industrial policy work to implement entrepreneurship in the Swedish educational system in 1996–2009. LÄS MER