Sökning: "gottfrid sjödahl"

Hittade 1 avhandling innehållade orden gottfrid sjödahl.

  1. 1. Molecular Classification of Bladder Cancer

    Författare :Gottfrid Sjödahl; Bröstcancer-genetik; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bladder cancer; Subtype; Classification;

    Sammanfattning : Decisions in the treatment of bladder cancer today are based on clinical and pathological risk variables such as tumor stage and tumor grade. The importance of these conventional risk variables is well documented since more than 10 years, and they are used routinely in the clinics. LÄS MER