Sökning: "gothenburg"

Visar resultat 1 - 5 av 7651 avhandlingar innehållade ordet gothenburg.

 1. 1. Folkets fonder? En textvetenskaplig studie av det svenska pensionssparandets domesticering

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Claes Ohlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; pension savings; fund industry; domestication; text analysis; discourse analysis; genre analysis; Swedish; domestication; Swedish; genre analysis; fund industry; discourse analysis; text analysis;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. A marketing design approach to destination development

  Detta är en avhandling från University of Gothenburg

  Författare :Eva Maria Jernsand; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; destination development; place branding; participatory design; experience innovation; place branding; participatory design; experience innovation;

  Sammanfattning : An increasing demand for environmental, socio-cultural and political aspects has led to that moreintegrated methods of tourismplanning has evolved, which emphasize sustainability as a key fac-tor. However, it is argued that the term sustainability is used carelesslyand that the social aspectis often overlooked. LÄS MER

 3. 3. Knowing management. An Ethnographic Study of Tinkering with a New Car

  Detta är en avhandling från Göteborg : BAS

  Författare :Annica Bragd; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Organisering av tjänster: från den symmetriska interaktionen till införandet av standarder?

  Detta är en avhandling från Göteborg : Bokförlaget BAS

  Författare :Eva Gustavsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tjänsteförsäljning på den industriella marknaden. Säljare - köpare och relationens praktik

  Detta är en avhandling från Göteborg : Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborg University

  Författare :Eva Gustavsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER