Sökning: "good practice"

Visar resultat 1 - 5 av 564 avhandlingar innehållade orden good practice.

 1. 1. Mot en ny vuxenutbildningspolitik? : Regional utveckling som policy och praktik

  Författare :Erik Jakobsson; Per-Erik Ellström; Lennart Svensson; Kjell Rubensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adult learning; adult education; planning; learning; institution; structure; agent; network; collaboration; case study; interactive research; policy; practice; reform; implementation; vuxnas lärande; vuxenutbildning; nätverk; samverkan; fallstudie; interaktiv forskning; policy; praktik; reform; implementering; planering; lärande; institution; struktur; agent; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver och analyserar ett regionalt utvecklingsinitiativ i nätverksform, genom vilket de kommunala lärcentrumen i Örebro län samverkar för att utveckla en gemensam infrastruktur för vuxnas lärande. Detta innebär, exempelvis, att utveckla former för samverkan mellan olika regionala aktörer inom området, öka samordningen och samverkan inom den kommunala vuxenutbildningen och utveckla metoder för lärande med fokus på arbetet och arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. The publics’ perspective on cardiovascular risk information : Implications for practice

  Författare :Åsa Grauman; Mats G. Hansson; Stefan James; Jorien Veldwijk; Liesbeth Claassen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Cardiovascular diseases; Health checks; Risk communication; Cardiovascular risk communication; Optimistic bias; Family history; General health; Preferences; Public perspective; Prevention; Mental distress; Health related quality of life;

  Sammanfattning : Lay people struggle to understand the implications of cardiovascular risk information. With new advanced testing techniques and the digitalization of personal health information, the communication of cardiovascular risk becomes a challenge. LÄS MER

 3. 3. Good work for dentists : ideal and reality for female unpromoted general practice dentists in a region of Sweden

  Författare :Karin Hjalmers; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tandläkare; kvinnor; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Kvinnliga obefordrade allmäntandläkare i Folktandvården utgör cirka en fjärdedel av alla yrkesverksamma tandläkare i Sverige. Enligt många rapporter har denna grupp en besvärlig psykosocial arbetssituation. LÄS MER

 4. 4. Orsak: Våldtäkt : om våldtagna män i medicinsk praktik

  Författare :Jens Lindberg; Bo Nilsson; Angelika Sjöstedt Landén; Susanne Holst; Ingeborg Svensson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Rape; male rape; sexual victimization; sexual violence; victimhood; patient; treatment; healthcare; medicine; medical practice; care practices; logics; poststructuralism; discourse theory; ethnography; gender; masculinity; body; gender equality; heteronormativity; Våldtäkt; våldtäkt på män; sexuellt våld; offerskap; patient; bemötande; sjukvård; medicin; medicinsk praktik; vårdpraktiker; logikperspektivet; poststrukturalism; diskursteori; etnografi; etnologi; genus; könsroller; maskulinitet; kropp; jämställdhet; heteronormativitet.; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : Within the Swedish healthcare system, the care of raped men varies and many hospitals lack specific programmes. The aim of the thesis is to describe and analyse how meanings about rape and raped men are produced within Swedish healthcare. LÄS MER

 5. 5. Time and general practice consultations : aspects of length, attendance and quality

  Författare :Sven-Olof Andersson; Bengt Mattsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; General practice; primary health care; consultation; time; doctor-patient relation; satisfaction; primary care nurse; frequent attender;

  Sammanfattning : The consultation is the GP’s form of work. How long a consultation should be, and what short/long consultations imply with regard to the satisfaction of patient and doctor has been much debated. The aim of this thesis was to study consultations with regard to content and time consumption in a short term and long term perspective. LÄS MER