Sökning: "god vård"

Visar resultat 1 - 5 av 61 avhandlingar innehållade orden god vård.

 1. 1. Uppfattningar av god omvårdnad : - en fenomenografisk studie

  Detta är en avhandling från Åbo Akademi, Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Maud Söderlund; Högskolan i Gävle.; [1993]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vårdvetenskap; vård; omvårdnad; fenomenografi; uppfattningar; sjuksköterskor; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : I den svenska lagstiftningen (Hälso- och sjukvårdslagen, 1983, 1985) som reglerar hälso- och sjukvårdens verksamhet framhålls humanistiska värderingar. Den vårdideologi som gäller i Sverige är att kunna vårda utifrån en helhetssyn. Sjuksköterskorna som ansvariga för omvårdnad, dvs. LÄS MER

 2. 2. Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet : En rättsvetenskaplig studie om samvetsgrundad vägran och kravet på god vård

  Detta är en avhandling från Uppsala : Juridiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Kavot Zillén; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; abort; arbetsskyldighet; diskriminering; Europadomstolen; Europakonventionen; FN; god vård; regeringsformen; religions- och samvetsfrihet; rätten till hälsa; samvetsgrundad vägran; samvetsklausul; Svenska kyrkan; vårdvägran; värnpliktsvägran; Medicinsk rätt; Medical Law;

  Sammanfattning : The dissertation investigates health care professionals’ freedom of religion and belief. The overarching aim is to examine the rights or freedoms of health care personnel to work in accordance with their convictions while their employers – the care providers (caregiver) – have responsibilities to fulfill the legal requirement to provide patients good care. LÄS MER

 3. 3. God vård och användning av digitala hjälpmedel Föreställningar hos äldre och vårdpersonal

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Christina Harrefors; Luleå tekniska universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to describe the perceptions about care and the use ofdigital assistive technology among elderly people and caregivers. Perceptions are continuallychanging depending on technical and socio-political developments and changes in society. LÄS MER

 4. 4. Vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer närstående och vårdpersonals skattade och berättade erfarenheter

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Sofia Andersson; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; care pathway; care professionals; end-of-life care; family members; older people; palliative care; residential care homes; residents; närstående; palliativ vård; särskilt boende; vårdpersonal; vårdplan; vård i livets slutskede; äldre personer; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund I Europa, blir det allt vanligare att äldre personer dör på särskilt boende i stället för på sjukhus. Särskilda boenden spelar därför en viktig roll när det gäller vård i livets slutskede. Målet med palliativ vård för personer med livshotande sjukdom och deras närstående är att öka livskvaliteten och lindra lidande. LÄS MER

 5. 5. Operationssjuksköterskans vårdande och kompetens inom perioperativ vård

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Ann-Catrin Blomberg; Karlstads universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; operating theatre nurse; perioperative nursing; responsibility; competence; hermeneutics; mixed methods; ansvar; hermeneutik; klinisk kompetens; mixad metod; operationssjuksköterska; perioperativ vård; PROFFNurse SAS; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim was to describe and deepen the understanding of what operating theatre nurses experience as caring and responsibility as well as ethical problems in perioperative practice. The aim was also to investigate how operating theatre nurses perceive clinical competence in perioperative nursing. LÄS MER