Sökning: "global continuity principle"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden global continuity principle.

 1. 1. Continuity and change institutions and transition in the Russian forest sector

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Mats-Olov Olsson; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis analyses the relation between institutions and the emergence of markets in the context of the Russian transition since the beginning of the 1990s. Introducing democracy and market economic relations in Russia are goals that require profound changes in the institutional framework inherited from the Soviet Union. LÄS MER

 2. 2. Hebbare Singularitäten von CR-Funktionen und Analytische Fortsetzung von Teilen Nicht-Pseudokonvexer Ränder

  Detta är en avhandling från Berlin : Humboldt-Univ

  Författare :Egmont Porten; ; [1997]
  Nyckelord :non pseudoconvex manifolds; global continuity principle;

  Sammanfattning : .... LÄS MER