Sökning: "glioblastom"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet glioblastom.

 1. 1. The quest for new improved adenovirus gene therapy vectors against glioma tumours

  Detta är en avhandling från Umeå : Klinisk mikrobiologi

  Författare :Johan Skog; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gene therapy; virology; adenovirus; glioma; glioblastoma; Genterapi; virologi; adenovirus; gliom; glioblastom; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Microbiology Virology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Mikrobiologi Virologi;

  Sammanfattning : Gene therapy has received much attention the last decade as a method to correct a number of disorders arising from a defective gene. Gene therapy can be defined as the introduction of a functional genetic element into a cell for a therapeutic purpose. LÄS MER

 2. 2. HAMLET - In vivo effects and mechanisms of tumor-cell death

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Lotta Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biomedicinska vetenskaper; Biomedical sciences; proteasome stress; HAMLET; human milk; tumor-cell death; clinical trial; rat xenograft model; skin papilloma; glioblastoma;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ämnen i bröstmjölk kan få cancerceller att begå självmord - in vivo effekter och mekanismer för celldöd Sedan länge är det känt att bröstmjölk skyddar det ammande barnet mot infektioner och hjälper till att bygga upp des's immunförsvar. Ett skyddande ämne som kan bilda's av molekyler från bröstmjölk är HAMLET (human alpha-lactalbumin made lethal to tumor cell's), som kan döda cancerceller utan att normala celler tar skada. LÄS MER