Sökning: "glass"

Visar resultat 1 - 5 av 598 avhandlingar innehållade ordet glass.

 1. 1. Strength Design Methods for Glass Structures

  Författare :Maria Fröling; Institutionen för byggvetenskaper; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; finite element; computational techniques; laminated glass; stress concentration factor; design chart; bolt fixing; adhesive joint; balustrade; shear-capacity; dynamic impulse load; insulated glass;

  Sammanfattning : In this thesis, user friendly and efficient methods for the design of glass structures are developed. The glass structures comprise various boundary conditions. Several types of glass are considered: single layered glass as well as laminated and insulated glass units. Typical load cases for strength design of glass are applied. LÄS MER

 2. 2. Standing up to a Multinational Giant : The Saint-Gobain World Council and the American Window Glass Workers' Strike in the American Saint Gobain Corporation in 1969

  Författare :Fredrik Håkansson; Lars Olsson; Marcel van der Linden; Lars Berggren; Geert Van Goethem; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; World Councils; Compagnie de Saint-Gobain; the American Saint Gobain Corporation; flat glass; sheet glass; window glass; trade union internationalism; Charles Levinson; the International Federation of Chemical and General Workers’ Unions; the United Glass and Ceramic Workers of North America; glassworkers; Historia; History;

  Sammanfattning : In the 1960s, a large number of World Councils were founded in a number of industrial branches. One of the most recognized World Councils was established in the multinational glass manufacturer Compagnie de Saint-Gobain in 1969, in connection to an international trade union action against the company. LÄS MER

 3. 3. Laser processing of Silica based glass

  Författare :Patrik Holmberg; Fredrik Laurell; Valerio Pruneri; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fiber Bragg Gratings; photosensitivity; Glass; laser machining; optical fibers; fiber sensor; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : The main topic of this thesis work is photosensitivity and photo-structuring of optical fibers and bulk glass. Although research in the field of photosensitivity in glass and optical fibers has been ongoing for more than three decades, the underlying mechanisms are still not well understood. LÄS MER

 4. 4. Red Glass Coloration : a Colorimetric and Structural Study

  Författare :Torun Bring; Lars Kloo; Alicia Duran; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Organic chemistry; Organisk kemi;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att försöka hitta alternativ till det kadmiumbase¬rade röda pigment som används idag. Detta har gjorts genom att delvis under¬söka kombinationer av grundämnen som i litteraturen finns omnämnda som röda glaspigment, delvis genom att försöka förbättra och underlätta produktionen av redan kända, men problematiska pigment. LÄS MER

 5. 5. Modification of Float Glass Surfaces by Ion Exchange

  Författare :Stefan Karlsson; Bo Jonson; Helmut Schaeffer; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ion exchange; float glass; surface modification; surface colour; flexural strength; Glasteknologi; Glass Technology;

  Sammanfattning : Glass is a common material in each person’s life, e.g. drinking vessels, windows, displays, insulation and optical fibres. By modifying the glass surface it is possible to change the performance of the entire glass object, generally known as Surface Engineering. LÄS MER