Sökning: "giftermål"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet giftermål.

 1. 1. Gård, gräns, giftermål : Familjestrategiers betydelse för markens och landskapets utformning i Norra Åsarps socken, Västergötland ca 1640-1880

  Författare :Madeleine A Bonow; Ulf Sporrong; Ulf Jansson; Marie Stenseke; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Farms; marriage strategies; field-systems; boundaries; territoriality; kinship; social class; Bourdieu; Sweden; 17th-; 18th - and 19th century; Västergötland; Norra Åsarp; Earth sciences; Geovetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with property rights and the implications of these for people, landscape and settlement in Norra Åsarp Parish in the province of Västergötland.The overarching aim of the thesis is to investigate systems of social rules and how these influence the structure of settlement and land use/ownership. LÄS MER

 2. 2. När jag gifter mig ska jag göra det på riktigt : Berättelser om barn, brudar och bröllop

  Författare :Karin Jarnkvist; Jørgen Straarup; Åsa Andersson; Karin Salomonsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; wedding; marriage; gender; class; story; church; civil; religion; tradition; norms; relationships; rites; family; bröllop; äktenskap; giftermål; genus; klass; berättelse; kyrka; borgerlig; religion; tradition; normer; relationer; riter; familj; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; sociology of religion; religionssociologi; Bröllop; vigsel; rit; brudpar; barn;

  Sammanfattning : Under 2000-talet har antalet vigslar stadigt ökat i Sverige. I den här studien berättar unga män och kvinnor i åtta heterosexuella par om sina bröllop, från det att beslutet om giftermål togs och tills bröllopsdagen är över. Hälften av paren gifter sig borgerligt och övriga enligt Svenska kyrkans vigselordning. LÄS MER

 3. 3. Moderna kvinnor : Modernitet, femininitet och svenskhet i svensk veckopress 1921 -1933

  Författare :Emma Severinsson; Forskarskolan i historia; []
  Nyckelord :Moderna kvinnor; 1920-tal; femininitet; genushistoria; svenskhet; populärkultur; veckopress;

  Sammanfattning : De moderna kvinnorna med korta kjolar och ännu kortare hår som jazzade sig igenom 1920-talets nöjesliv är en bild som reproduceras i populärkulturen än idag. Men de moderna kvinnorna sågs i sin samtid inte endast som nöjeslystna kommersiella produkter, utan användes som en arena för att diskutera frågor om nationalitet, rasbiologi, genus, kropp och det moderna samhällets utmaningar. LÄS MER

 4. 4. Och de skall vara ett hjärta : konsensusdoktrinen i medeltida kanonisk rätt

  Författare :Charlotte Christensen-Nugues; Avdelningen för idé- och lärdomshistoria; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; history of ideas; History of philosophy; Normandy; Cerisy; asceticism; individualism; sacrament; consensualism; canon law; Marriage; middle ages; Filosofins historia; idéhistoria; Medieval history; Medeltidens historia;

  Sammanfattning : One of the most important aspects of the marriage legislation in medieval canon law is the doctrine of free choice. According to this doctrine, established by pope Alexander III in the second half of the twelfth century, the validity of a marriage depended solely on the freely given consent of the parties. LÄS MER

 5. 5. Life paths through space and time: Adding the micro-level geographic context to longitudinal historical demographic research

  Författare :Finn Hedefalk; Centrum för ekonomisk demografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Geographic micro-level factors; longitudinal historical data; geocoding; historical demography; 19th century; individual level; spatio-temporal analysis; detailed geographic data; geographic context.; property units; rural historical soceties; Geographic micro-level factors; longitudinal historical data; geocoding; historical demography; 19th century; individual level; spatio-temporal analysis; detailed geographic data; property units; geographic context;

  Sammanfattning : Historical demographic research is central to understanding past human behaviours and traits, such as fertility, mortality and migration. An essential part of historical demography is conducting longitudinal analyses at the micro-level, which involves the detailed follow-up of individuals over long time periods throughout their lives. LÄS MER