Sökning: "ghrelin"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade ordet ghrelin.

 1. 1. Ghrelin and CART. Two new islet peptides. Expression, regulation and function

  Detta är en avhandling från Faculty of Medicine, Lund University

  Författare :Nils Wierup; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; Endocrinology; secreting systems; diabetology; histology; endocrinology; islets; CART; Ghrelin cells; insulin secretion; type-2 diabetes; Ghrelin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling redogör för cellulär lokalisation, reglering och funktion av två nya peptider, ghrelin och CART, i pankreas (bukspottskörteln). Pankreas och de Langerhanska öarna: Pankreas består av en exokrin del, som producerar matspjälkningsenzymer till mag-tarm kanalen, och en endokrin del som producerar hormoner som insöndras i blodomloppet. LÄS MER

 2. 2. Characterization of Endocrine Cells and Tumours in the Stomach

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Apostolos V. Tsolakis; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :Oncology; ECL cells; ghrelin cells; gastric endocrine tumours; VMAT-2; ghrelin; obestatin; HDC; U-MeImAA; Onkologi;

  Sammanfattning : Enterochromaffin-like (ECL) and ghrelin cells, in the human gastric mucosa and in gastric endocrine tumours (GETs), were subclassified with respect to immunohistochemical reaction vs. vesicular monoamine transporter 2 (VMAT-2), ghrelin/obestatin, and histidine decarboxylase (HDC). LÄS MER

 3. 3. Origin, release and functional significance of the novel gastric hormone ghrelin

  Detta är en avhandling från Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Författare :Charlotta Dornonville de la Cour; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; toxicology; Farmakologi; pharmacognosy; pharmacy; Pharmacological sciences; bone metabolism; energy homeostasis; glucagon; insulin; secretion; pancreastatin; somatostatin; histamine; gastrin; gastric acid secretion; ghrelin; gastric motility; A-like cells; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Magsäcken är ett av kroppens största peptidhormon-producerande organ. Peptid-hormon härifrån är inte bara viktiga för att reglera olika fysiologiska funktioner i magsäcken t.ex. saltsyrasekretion och motilitet, utan också för andra funktioner i kroppen. LÄS MER

 4. 4. Expression of Neuroendocrine Markers in Normal and Neoplastic Tissue with an Emphasis on Ghrelin and Obestatin

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Malin Grönberg; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ghrelin; obestatin; neuroendocrine marker; immunohistochemistry; neuroendocrine tumors; breast cancer; mammary glands; MEDICINE; MEDICIN; Endocrinology and Diabetology; Endokrinologi och Diabetologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to characterize the expression of the peptides ghrelin and obestatin, as well as other neuroendocrine markers in human normal tissues, in invasive breast cancer and a wide panel of neuroendocrine tumors (NETs).In normal tissues the expression of ghrelin and obestatin was mainly localized to the gastric mucosa, and in lesser extent in the remaining gastrointestinal tract, endocrine pancreas and mammary glands. LÄS MER

 5. 5. Effects of palatable diets on appetite regulation, appetite peptides and neurogenesis

  Detta är en avhandling från Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Författare :Andreas Lindqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; sekretion; Endokrinologi; diabetologi; Appetite regulation; Ghrelin; Obesity; Leptin; Endocrinology; diabetology; secreting systems;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Fetma ökar epidemilikt i hela världen, delvis på grund av en ökad konsumption av dieter som innehåller mycket fett och/eller socker. Ghrelin och leptin är hormoner som produceras perifert med effekter på födointag och energihomeostas. LÄS MER