Sökning: "genus organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden genus organisation.

 1. 1. Maktutövning ur ett organisations- och genusperspektiv

  Detta är en avhandling från Malmö Högskola, Lärarutbildningen, Institutionen för pedagogik

  Författare :Gunilla Albinsson; Kerstin Arnesson; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organisation; Genus; Sjukvården; Sverige; Maktutövning; Resistance; Power; Gender;

  Sammanfattning : Inom svensk hälso- och sjukvård är 82% av samtliga landstingsanställda kvinnor. Majoriteten av dessa kvinnor återfinns i organisationsstrukturens mellanskikt eller bas. I denna avhandling problematiseras den process inom vilken maktutövning sker i vardagliga möten mellan kvinnor och män inom tre somatiska vårdavdelningar. LÄS MER

 2. 2. Changing boundaries, defending boundaries Gender relations in the Swedish Armed Forces

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Alma Persson; Boel Berner; Anna Fogelberg Eriksson; Elin Kvande; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; gender relations; military; civilian employees; organization; Resolution 1325; change; masculinities; homosociality; boundary work; repair work; peacekeeping; Sweden; Genus; genusrelationer; militären; civilanställda; organisation; Resolution 1325; förändring; maskuliniteter; homosocialitet; gränsarbete; reparationsarbete; fredsbevarande arbete; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis aims to show how gender is done in the Swedish Armed Forces, against the backdrop of its transition into an international defence organization and the international resolutions that call for gender mainstreaming in peacekeeping operations. In the so-called “New Armed Forces”, traditional demarcations that have separated civilian employees from members of the military officer profession are no longer self-evident. LÄS MER

 3. 3. Patient and health care delays in malignant melanoma

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Senada Hajdarevic; Marcus Schmitt-Egenolf; Carol Tishelman; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Care seeking; delay; diagnosis; decision making; gender; malignant melanoma; nursing; organization; pathways; severity; Allvarlighetsgrad; att söka vård; beslutsfattande; diagnos; fördröjning; genus; malignt melanom; omvårdnad; organisation; remissvägar; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Background: Unlike other cancers, malignant melanoma (MM) is generally visible and can be easily and effectively cured if treated in time. Optimal cure of MM requires early detection, diagnosis, and treatment, which improves prognosis. LÄS MER

 4. 4. Making equality work Ambiguities, conflicts and change agents in the implementation of equality policies in public sector organisations

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anne-Charlott Callerstig; Jeff Hearn; Susanne Anderssson; Johanna Kantola; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Change agents; equality; gender; gender mainstreaming; organisation; policy implementation; Förändringsaktörer; genus; jämställdhetsintegrering; jämlikhet; implementering av politiska strategier; organisation;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to contribute to knowledge about the implementation of equality policies in public sector organisations. This is achieved through the development of a theoretical framework of feminist implementation studies. LÄS MER

 5. 5. Från medarbetare till chef Kön och makt i chefsförsörjning och karriär

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Sophie Linghag; Anna Wahl; Jan Löwstedt; Elisabeth Sundin; Elin Kvande; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; managers; gender; careers; management sourcing; young managers; management development; gender practices; gender construction; gender ordering; chefer; genus; chefsförsörjning; karriär; chefsutveckling; unga chefer; kön; könsordning; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management;

  Sammanfattning :  The younger generation is often expected to be part of changes in management gender distribution, concepts of leadership and gender power relations. Parallel with this, there are ongoing gender segregation processes within the organisations resulting in the dominance of men among managers. LÄS MER