Sökning: "genrer"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade ordet genrer.

 1. 1. Genus & genrer forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

  Författare :Kerstin Engström; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender; journalism; masculinity; discourse; morning paper; representation; research related journalism; evening paper; media; science journalism; sex; men; genre; women; femininity; research; scientists; discourse analysis; press; daily press; editorial section; news; culture journalism; reader adress; kön; journalistik; forskningsjournalistik; vetenskapsjournalistik; forskningsanknuten journalistik; medier; genre; diskursanalys; kvinnor; kvinnligt; män; manligt; dagspress; morgontidning; kvällstidning; redaktionell avdelning; nyheter; kulturjournalistik; medicinjournalistik; läsartilltal; forskning; populärvetenskap; genus; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : At the centre of this study lies the question of how research-related media texts contribute to the social construction of sex and gender conceptions when they use research, either as a main source, or to support or comment on specific issues and statements, from the political arena, for example. The principal aim of the study has been to analyze and problematize the ways in which different types of newspapers, genres and editorial sections reproduce, or contribute to change, in existing gender discourses. LÄS MER

 2. 2. TV-rummets eliter. Föreställningar om kön och makt i fakta och fiktion

  Detta är en avhandling från Göteborg : institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet

  Författare :Maria Edström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TV; eliter; genrer; journalistik; etnicitet; genus; klasstillhörighet; kvinnobilden; makt; mansbilden; ålder; massmedier; TV; representation; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Landets SångGudinna : Johan Gabriel Oxenstierna och naturdiktens genrer

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Alfred Sjödin; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 18th C Swedish literature; theory of genres; the long poem; Georgic poetry; Pastoral; Epic; Classical Reception; Representation of the Countryside; Literature and War; Hedonism; Moralism; and Sentimentality in 18th C. Literature.;

  Sammanfattning : The long poem Skördarne (The HArvest) by johan Gabriel Oxenstierna (1750-1818) was an attempt to do for the Swedish what Virgil had don for the Roman Countryside in his Georgics. However, "georgic poetry" was seldom recognised as a distinct genre by the classical system of poetics, and its relation to neighbouring genres were often unclear. LÄS MER

 4. 4. La Commission européenne et ses pratiques communicatives Étude des dimensions linguistiques et des enjeux politiques des communiqués de presse

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Lindholm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; European Commission; EU; press releases; EU communication policy; communicative practices; communicative dilemma; communicative genres; communication situation; genre analysis; ethnography; tense variation; text pattern; text production; Europeiska kommissionen; EU; pressmeddelanden; EU:s kommunikationspolitik; kommunikativa praktiker; kommunikativt dilemma; kommunikativa genrer; kommunikationssituation; genreanalys; etnografi; tempusvariation; textmönster; textproduktion; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen studeras Europeiska kommissionens kommunikativa praktiker i ljuset av de pressmeddelanden som dagligen distribueras till världens största presskår i Bryssel, men också via internet till andra journalister och allmänheten.Övergripande syften med avhandlingen är att beskriva textproduktionen i denna en av världens största textproducenter och att lyfta fram den, hittills förvånansvärt osynliga, språkliga dimensionen av kommissionens kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Journalistikens anatomi : analyser av genrer och textmönster i fem strejkbevakningar i svensk dagspress 1879–1996

  Detta är en avhandling från Department of Scandinavian Languages, Lund University

  Författare :Henrik Rahm; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages and literature; journalistic professionalism; paratexts; discourse representation; discourse community; discourse; news genre; text structure; journalism; strike coverage; discursive practice; text pattern; voices; intertextuality; genre; Nordiska språk språk och litteratur ; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vilka samband finns mellan de förändringar som skett sedan 1879 i samhälle, journalistik och tidningstexter? Det är den övergripande frågan för denna avhandling. Svaren utgår från undersökningar av fem strejkbevakningar i tre dagstidningar 1879–1996. LÄS MER