Sökning: "genre pedagogy"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden genre pedagogy.

 1. 1. Pojkar kan visst skriva! : skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i årskurs tre i Sverige

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademis Förlag

  Författare :Katharina Andersson; Ria Heilä-Ylikallio; Åsa Morberg; Jon Smidt; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; boys; text; writing; retell; narrative and descriptive texts; genre; National Test; pojkar; text; skriva; återberätta; narrativa och deskriptiva texter; skrivkompetens; genre; nationellt prov;

  Sammanfattning : 10-year old boys are writing texts in a National Test in the spring of 2009. The aim of this study is to increase knowledge in and understanding of boys’ writing skills through description, analysis and interpretation of the texts produced by the boys in the National Test in Swedish for junior level year three, taken in Sweden in 2009. LÄS MER

 2. 2. Insändare i Kamratposten : Uttryck för villkor i barns kulturella sammanhang

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Catharina Hällström; Birgitta Qvarsell; Karin Helander; Barbro Johansson; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children s culture; children s perspective; culture pedagogy; abduction; children s letters to the editor; Kamratposten ; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to elevate children's conditions as they are expressed in the specific genre of letters to the editor column. The empirical material consists of 1054 child writer contributions in the children's magazine 'Kamratposten' 1977-2007. LÄS MER

 3. 3. Ögonblickets pedagogik Yrkesgrupper i samtal om specialpedagogisk kompetens vid barn-och ungdomshabiliteringen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

  Författare :Kerstin Åman; Ulf Janson; Eva Björck - Åkesson; Anders Möller; ; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special needs education; educational competence; child and youth habilitation; sphere of activities; field of knowledge; professional language; speech genres; focus groups; metaphors; early childhood intervention; conceptualised speech; phronesis; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis is about special needs educational competence of educators working in collaborating teams within child and youth habilitation centres. The pedagogy of the moment stands for the decisions made by educators, based on their observations made when meeting the child in its different environments. LÄS MER

 4. 4. Strövtåg i komponerandets landskap tre studier av komponerande med hjälp av dator och musikteknologi

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Lena Lundberg Vesterlund; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to make visible and to give an insight in composing processes leading up to new music compositions. The overarching purpose was to study how men and women composed music with the aid of computers and music technology, and how they talked about their composing. The thesis is divided into three parts. LÄS MER

 5. 5. Skolvägen eller garagevägen studier av musikalisk socialisation

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Anna-Karin Gullberg; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : In this dissertation project, three studies of socialisation in music are presented. In study one, two groups of musicians, one from a University College of Music and the other, a rock group from the non- university music scene, were asked to arrange and record a finished version of a ‘rock song’, especially created for this project. LÄS MER