Sökning: "genetic instability"

Visar resultat 1 - 5 av 63 avhandlingar innehållade orden genetic instability.

 1. 1. Genotoxic effects of systemic chemotherapy in cancer patients, with special focus on the relation between MSI, LOH and development of secondary cancers

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute, Stockholm University

  Författare :Nasir K. Kamat; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Chemotherapy; Genetic instability; Microsatellites instability; Loss of heterozygosity; Mismatch repair; molekylärgenetik; Molecular Genetics;

  Sammanfattning : Systemic chemotherapy results in both phenotypic and genotypic side effects. Genotoxicity posed by chemotherapy is a major concern since it induces DNA damage and instability in the patients’ genome. LÄS MER

 2. 2. Chromosomal Instability and Genomic Amplification in Bone and Soft Tissue Tumours

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Genetics, Lund University

  Författare :David Gisselsson Nord; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; nuclear atypia; kinetochore; anaphase bridge; p53; breakage-fusion-bridge cycle; TP53; HMGIC; MDM2; mitotic instability; genomic instability; FISH; osteosarcoma; liposarcoma; amplification; tumour; chromosome; cytogenetics; Clinical genetics; Klinisk genetik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De flesta cancerformer uppvisar förvärvade kromosomavvikelser. En del enklare avvikelser har visat sig förekomma enbart i en viss tumörform och kan därför användas som diagnostiska markörer. LÄS MER

 3. 3. Genomic instability and genetic heterogeneity in neuroblastoma tumours

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg. Sahlgrenska Academy, Institute of Biomedicine

  Författare :Niloufar Javanmardi; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neuroblastoma tumour; subclone; mutation; relapse; deep sequencing; tumour supressor gene;

  Sammanfattning : Neuroblastoma (NB), a tumour of the sympathetic nervous system and the most common malignant disease of early childhood, is responsible for 9% of paediatric cancer related deaths. Aggressive NB still constitutes a major clinical problem with survival rates of about 35%. LÄS MER

 4. 4. Molecular Genetic Alterations In Endometrial And Ovarian Cancers

  Detta är en avhandling från Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Anjila Koul; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; KRAS; PTEN; TP53; Overexpression; Mutation; Microsatellite instability; Complex atypical hyperplasia; Endometrial cancer; Ovarian cancer; cancer; onkologi; Cytologi; cancerology; oncology; Cytology; CNS metastasis; Cytogenetic analysis; BRCA2; BRCA1; B-catenin; CDKN2A;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Svensk Sammanfattning Gen-förändringar i endometrie- och ovarial cancer: Endometriecancer (EC, cancer i livmoderslemhinnan) är den vanligaste gynekologiska cancerformen i västvärlden. Tumörutvecklingen kan associeras till en östrogen-inducerad stimulans av endometriets tillväxt i avsaknad av den differentierande effekten av progesteron. LÄS MER

 5. 5. Human papillomavirus infection, genetic instability and invasive properties of cervical lesions

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Oncology-Pathology

  Författare :Barbro Skyldberg; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cervical neoplasia; HPV; ISH; PCR; centrosomes; genetic stability; laminin-5;

  Sammanfattning : Cancer of the uterine cervix is one of the most frequent malignancies in women worldwide. Approximately half a million new cases of cervical caecer are diagnosed each year, and about 200 000 women die from the disease. Human papillomavirus (HPV) DNA has been shown to be present in about 90 % of all cervical cancers. LÄS MER