Sökning: "gender"

Visar resultat 6 - 10 av 3070 avhandlingar innehållade ordet gender.

 1. 6. "Other Guys Don't Hang Out Like This" : Gendered Friendship Politics Among Swedish, Middle-Class Men

  Detta är en avhandling från Uppsala : Centrum för Genusvetenskap, Uppsala universitet

  Författare :Klara Goedecke; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Masculinity; men; gender; friendship; male friendship; intimacy; disclosing intimacy; conversations; self-development; lads; emotion work; positioning; queer temporalities; friendship temporalities; homosociality; gender equality; Sweden; interview interaction; qualitative interviews; cross-sex interviews; politics; gender politics; masculine positions; middle-class; class; niceness; homophobia; Manlighet; män; genus; genusforskning; vänskap; manlig vänskap; intimitet; samtal; personlig utveckling; grabbar; grabbighet; emotionellt arbete; homosocialitet; könsroller; jämställdhet; Sverige; intervjuinteraktion; kvalitativ metod; forskningsmetodik; queer temporalitet; vänskapstemporalitet; intervjuinteraktion; intervjuer med män; politik; genuspolitik; maskulina positioner; medelklass; klass; svenskhet; trevlighet; homofobi; Genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : The overarching aim of this thesis is to deepen the understanding of men’s friendships, in relation to gender, sexuality, power, masculine positions, feminisms and gender equality. The thesis draws upon in-depth interviews conducted individually and with pairs of men, between 25 and 49 years old, predominantly well-educated, white, straight and working white-collar or cultural jobs, twenty in total. LÄS MER

 2. 7. Feminism and the Academy. Exploring the Politics of Institutionalization in Gender Studies in Sweden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Centrum för Genusvetenskap, Uppsala universitet

  Författare :Mia Liinason; Lund University.; Lunds universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; feminism; Academy; gender; hegemony; institutionalization; Women s Gender Feminist Studies; transformation; knowledge production; interdisciplinarity;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis is to analyze the process of institutionalization and neo-/interdisciplinarization in Women’s/Gender/Feminist Studies (WGFS) in Sweden, and the construction of feminist knowledge within this process. Furthermore, the thesis aims to contribute to the feminist debates on academic feminism as a transformative project. LÄS MER

 3. 8. Facets of Gender Analyses of the Family and the Labour Market

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutet för social forskning (SOFI)

  Författare :Marie Evertsson; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; housework; household work; gender equality; gender attitudes; dependence; labour market; children; family; on-the-job training; divorce; promotion; occupational change; division of work; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : This thesis contains four different studies on the dynamics of gender in households and workplaces. The relationship between family life and work life is in focus, particularly in the paper on labour market outcomes after divorce.In the introductory chapter, the Swedish context is briefly described. LÄS MER

 4. 9. SSU och könspolitikens gränser 1970- 2000 Diskussionerna om kvinnorepresentation i Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kristina Lindholm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SSU; problem construction; gender; political youth associations; women’s political representation; gender politics; quotas; SSU; problemkonstruktion; kvinnors politiska representation; könspolitik; kvotering; kön; politiska ungdomsförbund; Gender Studies; Genusvetenskap; policy analys; diskursanalys; politiska partier;

  Sammanfattning : Politiska ungdomsförbund är viktiga arenor där unga människor diskuterar och formulerar frågor som kan bli en del av den politiska dagordningen. Sättet som en politisk fråga diskuteras skapar också gränserna för hur det är möjligt att förstå och tala om den. LÄS MER

 5. 10. Gender and physiology in ice hockey a multidimensional study

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university

  Författare :Kajsa Gilenstam; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; physiology; gender; sports medicine; ice hockey; women s sport; athletic performance; social conditions; qualitative method; quantitative method; exercise tests; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Sports; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Idrott; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Physiology; fysiologi;

  Sammanfattning : Background That men are prioritised over women has been called the “gender regime in sport”, and has in part been explained by the gender difference in performance. However, gender differences in physical performance between women and men can be debated to depend on how comparisons are made and on the fact that there are many different confounders that may influence the results. LÄS MER