Sökning: "gender"

Visar resultat 11 - 15 av 3077 avhandlingar innehållade ordet gender.

 1. 11. Battling the "invisible nets" : gender in the fields of journalism in sub-Saharan Africa

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Maria Zuiderveld; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; South Africa; Zambia; Uganda; Nigeria; Ethiopia; journalism; gender logic; Bourdieu; intersectionality; gender; logic;

  Sammanfattning : Battling the ‘invisible nets’ studies journalism as a gendered practice in sub-Saharan Africa. This thesis analyses the gender logic in the field of journalism by examining how structures of gender, class and race interact to create barriers and opportunities for black women journalists and media managers. LÄS MER

 2. 12. Genusregim i förändring Jämställdhet och makt i kommunal politik mellan åren 1970 och 2006

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Micael Nilsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Municipal politics; gender; gender regime; political capital; political field; manliness; male homosociality; hegemony; discursive power; Kommunal politik; politikerroll; genus; genusregim; politiskt fält; politiskt kapital; manlighet; manlig homosocialitet; hegemoni; diskursiv makt; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling är att synliggöra formella och informella maktstrukturer i Norrköpings kommuns politiska ledning mellan åren 1970 och 2006 ur ett genusperspektiv. I inledningen ställs frågan om det är så att kvinnors inlemmande i kommunalpolitiken endast har lett till en jämn könsrepresentation i den politiska toppen, men inte medfört verklig politiskt makt. LÄS MER

 3. 13. Femininity at Work : Gender, Labour, and Changing Relations of Power in a Swedish Hospital

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag & tidskrift

  Författare :Rebecca Selberg; Linnéuniversitetet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Work Life Studies; Arbetlivsvetenskap; Gender Studies; Genusvetenskap; Care; Gender; Femininity; Nursing; Labour process; Ethnography; Neoliberalism; Care work; Nurses;

  Sammanfattning : Gender scholarship has identified how paid care work reproduces male dominance and reinforces women’s subordination, but also how labour and workplaces provide a critical space for women through the development of new forms of identity and struggle. In this ethnographic study of Swedish nurses’ work, the concept of normative femininity is used in order to explore gender, labour, and changing relations of power in the context of the neoliberal transformation of the Swedish welfare state. LÄS MER

 4. 14. Genusgörande och läkarblivande attityder, föreställningar och förväntningar bland läkarstudenter i Sverige

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Jenny Andersson; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gender bias; gender perspective; medical education; medical students; gender awareness; gender beliefs; gender norms; mixed methods; feminization of medicine; medical curricula; gender sensitivity; genus bias; genusperspektiv; läkarutbildning; läkarstudenter; genusmedvetenhet; föreställningar om kön; mixed method; feminisering; dold läroplan;

  Sammanfattning : The inclusion of a gender perspective in medicine has shown that gender is an essential factor in health and disease, in medical encounters and also in medical students’ educational environment. The aim of this study was to explore attitudes, preconceptions and norms regarding gender within medical education and processes of gender bias. LÄS MER

 5. 15. On the Ontology of Love, Sexuality and Power : Towards a Feminist-Realist Depth Approach

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro uiversitet

  Författare :Lena Gunnarsson; Örebro universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender Studies; Genusvetenskap; Roy Bhaskar; critical realism; dialectical critical realism; feminist theory; gender; Anna G. Jónasdóttir; love power; new materialism; ontology; philosophy of metaReality; sexuality;

  Sammanfattning : The thesis offers a theoretical account of how and why, in contemporary western societies characterized by formal-legal equality and women’s relative economic independence, women continue to be subordinated to men through sexuality and love. By means of an innovative application of Roy Bhaskar’s critical realism, dialectical critical realism and philosophy of metaReality, it investigates and elaborates Anna G. LÄS MER