Sökning: "gender role"

Visar resultat 1 - 5 av 573 avhandlingar innehållade orden gender role.

 1. 1. Women's cattle ownership in Botswana Rebranding gender relations?

  Detta är en avhandling från Uppsala : SLU Service/Repro

  Författare :Andrea Petitt; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; gender; women; livestock; cattle; ownership; property; commercialization. change; intersectionality;

  Sammanfattning : Cattle are often portrayed as a male affair in Botswana. However, venturing out into the Kalahari countryside to scratch the surface of this state of affairs, another picture emerges. LÄS MER

 2. 2. "Other Guys Don't Hang Out Like This" : Gendered Friendship Politics Among Swedish, Middle-Class Men

  Detta är en avhandling från Uppsala : Centrum för Genusvetenskap, Uppsala universitet

  Författare :Klara Goedecke; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Masculinity; men; gender; friendship; male friendship; intimacy; disclosing intimacy; conversations; self-development; lads; emotion work; positioning; queer temporalities; friendship temporalities; homosociality; gender equality; Sweden; interview interaction; qualitative interviews; cross-sex interviews; politics; gender politics; masculine positions; middle-class; class; niceness; homophobia; Manlighet; män; genus; genusforskning; vänskap; manlig vänskap; intimitet; samtal; personlig utveckling; grabbar; grabbighet; emotionellt arbete; homosocialitet; könsroller; jämställdhet; Sverige; intervjuinteraktion; kvalitativ metod; forskningsmetodik; queer temporalitet; vänskapstemporalitet; intervjuinteraktion; intervjuer med män; politik; genuspolitik; maskulina positioner; medelklass; klass; svenskhet; trevlighet; homofobi; Genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : The overarching aim of this thesis is to deepen the understanding of men’s friendships, in relation to gender, sexuality, power, masculine positions, feminisms and gender equality. The thesis draws upon in-depth interviews conducted individually and with pairs of men, between 25 and 49 years old, predominantly well-educated, white, straight and working white-collar or cultural jobs, twenty in total. LÄS MER

 3. 3. Femininity at Work : Gender, Labour, and Changing Relations of Power in a Swedish Hospital

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag & tidskrift

  Författare :Rebecca Selberg; Linnéuniversitetet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Work Life Studies; Arbetlivsvetenskap; Gender Studies; Genusvetenskap; Care; Gender; Femininity; Nursing; Labour process; Ethnography; Neoliberalism; Care work; Nurses;

  Sammanfattning : Gender scholarship has identified how paid care work reproduces male dominance and reinforces women’s subordination, but also how labour and workplaces provide a critical space for women through the development of new forms of identity and struggle. In this ethnographic study of Swedish nurses’ work, the concept of normative femininity is used in order to explore gender, labour, and changing relations of power in the context of the neoliberal transformation of the Swedish welfare state. LÄS MER

 4. 4. Vi är bara några kompisar som träffas ibland : Rotary som en manlig arena

  Detta är en avhandling från Stockholm : Normal förlag, Åsögatan 174, 116 32 Stockholm

  Författare :Robert Hamrén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rotary; gender pattern in organisations; masculinity; femininity; self-made man; homosociality; doing gender; gender complentarity; fraternity; middle class; normality; Rotary; könsmönster i organisationer; maskulinitet; feminitet; self made man; homosocialitet; doing gender; könskomplementaritet; broderskap; medelklass; normalitet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks vilka dolda köns- och klassmässiga uttryck som omgärdar organisationen Rotary och dess medlemmar. Boken riktar in sig på de ideal och självbilder som organisationen producerar. LÄS MER

 5. 5. Plugga stenhårt eller vara rolig? Normer om språk, kön och skolarbete i identitetsskapande språkpraktiker på fordonsprogrammet

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Katarina Kärnebro; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; language practice; gender; community of practice; identity construction; norms; Vehicle programme; humour; education; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore the relationship between language, identity construction and learning in the context of the Vehicle programme, a vocational program in Swedish upper secondary schools. The study focuses on language practices and the norms of language, gender and school work that are negotiated in conversations between pupils and between pupils and teachers. LÄS MER