Sökning: "gender preschool play"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden gender preschool play.

 1. 1. Möten som formar - Interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv

  Författare :Annika Månsson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; video recording; toddlers; sex; preschool; nursery; interaction; gender construction; gender; Day care centre; equality; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; förskolan; genus; interaktionsmönster; genusperspektiv; kön; interaktion; samspel; skolpersonal;

  Sammanfattning : In studies concerning the youngest children, the toddlers, the gender perspective is often missing. One aim of the study was, therefore, to investigate the interaction between children and preschool teachers in day care centres in a gender and a contextual perspective. LÄS MER

 2. 2. Reaching For Equality : Essays in Education and Gender Economics

  Författare :Sanna Ericsson; Centrum för ekonomisk demografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool; Education; Sub-Saharan Africa; Cultural Gender Norms; Math Gender Gap; Epidemiological Approach; Refugee Placement Policy; Sibling Fixed Effects; Domestic Violence; Household Bargaining; Male Backlash; Local Labour Demand; Preschool; Education; Sub-Saharan Africa; Cultural Gender Norms; Math Gender Gap; Epidemiological Approach; Refugee Placement Policy; Sibling Fixed Effects; Domestic Violence; Household Bargaining; Male Backlash; Local Labour Demand;

  Sammanfattning : This thesis consists of three self-contained papers that all relate to the understanding of equality. The first chapter investigates the effects of preschool attendance on children in Kenya and Tanzania. LÄS MER

 3. 3. Bildskapande : en del av förskolebarns kamratkulturer

  Författare :Eva Änggård; Gunilla Halldén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Peer culture; art activities; pictorial genres; preschool; ethnography; interaction; gender identity; Förskolebarn; bilder; barnteckning; Sverige; Children; Barn;

  Sammanfattning : The main purpose of the study is to investigate how children act and make meaning in art activities in the Swedish preschool. The study is a contribution to the new social studies of childhood. Children are seen as active participants in the construction and reconstruction of society. LÄS MER

 4. 4. En bild säger mer än tusen ord : Barns perspektiv, positioner och påverkansmöjligheter i förskolans dokumentationspraktik

  Författare :Catarina Wahlgren; Kristina Andersson; Helena Wahlström Henriksson; Erika Björklund; Anette Emilson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; barns perspektiv; delaktighet; dokumentation; förskola; jämställdhet; läroplan; Genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to examine children's perspectives, positions and possibilities for participation in Swedish preschool documentation practice. The empirical data consists of 1575 photographs from six preschool classes located in different suburban areas. LÄS MER

 5. 5. Att göra sig gällande : Mångfald i förskolebarns kamratkulturer

  Författare :Anna Olausson; Gun-Marie Frånberg; Katarina Norberg; Gunilla Halldén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interpretive reproduction; peer cultures; diversity; preschool; agency; sociology of childhood; tolkande reproduktion; kamratkulturer; mångfald; förskola; aktörskap; barndomssociologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe, analyse and understand how children in preschool construct cultural diversity in their interaction. A wide definition of culture is being used, thereby stressing the cultural background of all children. The study is based on observations and conversations with children in three Swedish preschools. LÄS MER