Sökning: "gender equity"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden gender equity.

 1. 1. “I am solely a professional – neutral and genderless” on gender bias and gender awareness in the medical profession

  Författare :Gunilla Risberg; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :Gender; gender bias; gender awareness; physicians; clinical decision-making; research evaluation; medical education; medical teachers; tutors; division of labour; hälso- och sjukvårdsforskning; hälso- och sjukvårdsforskning;

  Sammanfattning : Aim: During the last decades research has reported seemingly unjustified differences between how women and men are perceived as patients, medical students and physicians. Most studies have been performed outside Scandinavia. LÄS MER

 2. 2. Claiming Space: Discourses on Gender, Popular Music, and Social Change

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Cecilia Björck; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; space; spatiality; popular music; girls; women; gender; social change; agency; music education; discourse analysis;

  Sammanfattning : This compilation (portfolio) thesis explores how language is used in the context of gender-equity music initiatives to construct ideas about gender, popular music, and social change. More specifically, it examines the use of spatial metaphors and concepts revolving round the idea that girls and women need to “claim space” to participate in popular music practices. LÄS MER

 3. 3. Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Claudia Gillberg; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; feminist action research; feminist pragmatism; professional development; learning in organisations; knowledge processes; agency; social justice; preschool teachers; university; scholarship of engagement; gender equity; aktionsforskning; feminism; pragmatism; professionsutveckling; lärande i organisationer; kunskapsprocesser; social rättvisa; förskollärare; universitet och samverkan; jämställdhet; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Denna avhandling hade två syften. 1. Att i ett organisations-, professions- och pedagogiskt samverkansperspektiv studera några förskollärares möjligheter och hinder för utvecklingen av en genusmedveten pedagogik. 2. LÄS MER

 4. 4. Learning Computing at University: Participation and Identity A Longitudinal Study

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anne-Kathrin Peters; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; computing education research; engineering education research; computer science; higher education; engagement; diversity; equity; gender; competencies; culture; longitudinal; identity; participation; power; agency; uniformity; communities of practice; social theory of learning; phenomenography; student reflections; Datavetenskap med inriktning mot datavetenskapens didaktik; Computer Science with specialization in Computer Science Education Research;

  Sammanfattning : Computing education has struggled with student engagement and diversity in the student population for a long time. Research in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education suggests that taking a social, long-term perspective on learning is a fruitful approach to resolving some of these persistent challenges. LÄS MER

 5. 5. Toward Equity and Value Co-creation in Healthcare

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Erik Olsson; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; healthcare; value co-creation; quality management; social construction; Equity; action research;

  Sammanfattning : The prevailing inequities within the Swedish healthcare system constitute a major challenge, not the least in cancer care. An international comparison shows that outcomes for Swedish cancer care score highly. LÄS MER