Sökning: "gender attitudes"

Visar resultat 1 - 5 av 236 avhandlingar innehållade orden gender attitudes.

 1. 1. Facets of Gender Analyses of the Family and the Labour Market

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutet för social forskning (SOFI)

  Författare :Marie Evertsson; Jan O. Jonsson; Paula England; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; housework; household work; gender equality; gender attitudes; dependence; labour market; children; family; on-the-job training; divorce; promotion; occupational change; division of work; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : This thesis contains four different studies on the dynamics of gender in households and workplaces. The relationship between family life and work life is in focus, particularly in the paper on labour market outcomes after divorce.In the introductory chapter, the Swedish context is briefly described. LÄS MER

 2. 2. Gender, Work, and Attitudes

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Andreas Kotsadam; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; parental leave; natural experiments; causality; attitudes; informal care; female labor supply.;

  Sammanfattning : Paper 1: The long term effect of own and spousal parental leave on mothers’ earnings We take advantage of the introduction of a Norwegian parental leave reform in 1993 to identify the causal effect of parental leave on mothers’ long-term earnings. The reform raised the total leave period by seven weeks, but reserved four weeks for the father. LÄS MER

 3. 3. Genusgörande och läkarblivande attityder, föreställningar och förväntningar bland läkarstudenter i Sverige

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Jenny Andersson; Katarina Hamberg; Pär Salander; Eva Johansson; Birgitta Hovelius; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gender bias; gender perspective; medical education; medical students; gender awareness; gender beliefs; gender norms; mixed methods; feminization of medicine; medical curricula; gender sensitivity; genus bias; genusperspektiv; läkarutbildning; läkarstudenter; genusmedvetenhet; föreställningar om kön; mixed method; feminisering; dold läroplan;

  Sammanfattning : The inclusion of a gender perspective in medicine has shown that gender is an essential factor in health and disease, in medical encounters and also in medical students’ educational environment. The aim of this study was to explore attitudes, preconceptions and norms regarding gender within medical education and processes of gender bias. LÄS MER

 4. 4. Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola Genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans jämställdhetsarbete

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Victoria C Wahlgren; Pia Williams; Tomas Kroksmark; Tiina Rosenberg; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; upper secondary school; gender equality; phenomenology; hermeneutics; reflection; @ography; gender theory; gender pedagogues; class; gender; supervision; didactics; life-world; resistance; curriculum; gender awareness; Sverige; gymnasieskolan; jämställdhet; likabehandling fenomenologi; hermeneutik; reflektion; @ography; genusteori; genus-pedagog; jämställdhet; lärare; klass; kön; handledning; arbetssätt; gymnasieskolan; livsvärlden; motstånd; läroplaner; genusmedvetenhet; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bilda kunskap om genuspedagogikens innehåll och arbetssätt med utgångspunkt tagen i genuspedagogernas erfarenhet. Målet är att kunna generera ny kunskap om hur jämställdhetsarbetet i gymnasieskolan ska kunna fungera och att elever i gymnasieskolan ska kunna bemötas på ett jämställt sätt, oberoende av kön. LÄS MER

 5. 5. “I am solely a professional – neutral and genderless” on gender bias and gender awareness in the medical profession

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Gunilla Risberg; Toine Lagro-Janssen; [2004]
  Nyckelord :Gender; gender bias; gender awareness; physicians; clinical decision-making; research evaluation; medical education; medical teachers; tutors; division of labour; hälso- och sjukvårdsforskning; health services research;

  Sammanfattning : Aim: During the last decades research has reported seemingly unjustified differences between how women and men are perceived as patients, medical students and physicians. Most studies have been performed outside Scandinavia. LÄS MER