Sökning: "gender and genius"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden gender and genius.

 1. 1. Det sanna snillet Genus och geni hos Thomas Thorild

  Detta är en avhandling från Göteborg & Stockholm : Makadam Förlag

  Författare :Kristina Nordström; Elisabeth Mansén; Maja Bondestam; Cecilia Rosengren; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; genius; gender; masculinity; femininity; intersectionality; age; social status; ethnicity; conceptual history; eighteenth century; Sweden; Thomas Thorild; snille; geni; genus; manlighet; kvinnlighet; intersektionalitet; ålder; social tillhörighet; etnicitet; begreppshistoria; 1700-talet; Sverige; Thomas Thorild; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : In the eighteenth century, the word genius acquired a new meaning – that of extraordinary endowment – and started to be used to denote a particular type of superior human being. Author and philosopher Thomas Thorild (1759–1808) introduced this new concept in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Det ulmer under overflaten. Agathe Backer Grøndahl (1847-1907). Genus, sjanger og norskhet

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Camilla Hambro; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Agathe Backer Grøndahl. Music; gender and genius; femininity; music historical knowledge and canonisation; gender and genre; gender and Norwegian sound ; musical analysis and performativity; Andante quasi allegretto ; Til mit Hjertes Dronning ; Huldreslaat ; Nytaarsgry ; Mot Kveld .;

  Sammanfattning : Abstract Ph.D. dissertation at Göteborg University, Sweden, 2008 Author: Camilla Hambro Title: Det ulmer under overflaten. Agathe Backer Grøndahl (1847–1907), genus, sjanger og norskhet English title: What smoulders beneath the surface. LÄS MER

 3. 3. Det ulmer under overflaten. : Agathe Backer Grøndahl (1847-1907). Genus, sjanger og norskhet

  Detta är en avhandling från Göteborgs : Göteborgs universitet

  Författare :Camilla Hambro; Ola Stockfelt; Ingrid Holmquist; Ursula Geisler; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Agathe Backer Grøndahl. Music; gender and genius; femininity; mu¬sic histori¬cal knowledge and canonisation; gender and genre; gender and Nor¬we¬gian sound ; mu¬si¬cal analysis and performativity; Andante quasi allegretto ; Til mit Hjertes Dron¬ning ; Huldreslaat ; Nytaarsgry ; Mot Kveld .; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; Musicology; musikvetenskap;

  Sammanfattning : My dissertation is a problem oriented one. The composer pianist Agathe Bac­ker Grøn­dahl (1847–1907) has always been a self-evident figure in chapters of Nor­we­gian music history books that cover music, musicians and composers in "Grieg’s shadow". LÄS MER

 4. 4. Hjärtats skrifter : en brevkulturs uttryck i korrespondensen mellan Anna Louisa Karsch och Johann Wilhelm Ludwig Gleim

  Detta är en avhandling från Comparative Literature

  Författare :Jon Helgason; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Johann Wilhelm Ludwig Gleim; Anna Louisa Karsch; Niklas Luhmann; Friedrich Kittler; Silvia Bovenschen; epistolary culture; aesthetics; familiar letter; poetics; enlightenment; role play; Sappho; individualism; canon; Sturm und Drang; gender and writing; Humanities; General and comparative literature; Humaniora; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : This dissertation examines the correspondence of the 18th-century German authors Anna Louisa Karsch and Johann Wilhelm Ludwig Gleim. The main emphasis of the present study is to demonstrate how readings of Karsch's and Gleim's correspondence shed light on epistolary culture. LÄS MER

 5. 5. Hjärtats skrifter : En brevkulturs uttryck i korrespondensen mellan Anna Louisa Karsch och Johann Wilhelm Ludwig Gleim

  Detta är en avhandling från Lund : Lund University

  Författare :Jon Helgason; Eva Hættner Aurelius; Antje Wischmann; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation examines the correspondence of the 18th-century German authors Anna Louisa Karsch and Johann Wilhelm Ludwig Gleim. The main emphasis of the present study is to demonstrate how readings of Karsch's and Gleim's correspondence shed light on epistolary culture. LÄS MER