Sökning: "gender and genius"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden gender and genius.

 1. 1. Det ulmer under overflaten. : Agathe Backer Grøndahl (1847-1907). Genus, sjanger og norskhet

  Detta är en avhandling från Göteborgs : Göteborgs universitet

  Författare :Camilla Hambro; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; Musicology; musikvetenskap; Agathe Backer Grøndahl. Music; gender and genius; femininity; mu¬sic histori¬cal knowledge and canonisation; gender and genre; gender and Nor¬we¬gian sound ; mu¬si¬cal analysis and performativity; Andante quasi allegretto ; Til mit Hjertes Dron¬ning ; Huldreslaat ; Nytaarsgry ; Mot Kveld .; music historical knowledge and canonisation; gender and Norwegian sound ; musical analysis and performativity; Til mit Hjertes Dronning ;

  Sammanfattning : My dissertation is a problem oriented one. The composer pianist Agathe Bac­ker Grøn­dahl (1847–1907) has always been a self-evident figure in chapters of Nor­we­gian music history books that cover music, musicians and composers in "Grieg’s shadow". LÄS MER

 2. 2. Det sanna snillet Genus och geni hos Thomas Thorild

  Detta är en avhandling från Göteborg & Stockholm : Makadam Förlag

  Författare :Kristina Nordström; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; genius; gender; masculinity; femininity; intersectionality; age; social status; ethnicity; conceptual history; eighteenth century; Sweden; Thomas Thorild; snille; geni; genus; manlighet; kvinnlighet; intersektionalitet; ålder; social tillhörighet; etnicitet; begreppshistoria; 1700-talet; Sverige; Thomas Thorild; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : In the eighteenth century, the word genius acquired a new meaning – that of extraordinary endowment – and started to be used to denote a particular type of superior human being. Author and philosopher Thomas Thorild (1759–1808) introduced this new concept in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Hjärtats skrifter : en brevkulturs uttryck i korrespondensen mellan Anna Louisa Karsch och Johann Wilhelm Ludwig Gleim

  Detta är en avhandling från Comparative Literature

  Författare :Jon Helgason; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Johann Wilhelm Ludwig Gleim; Anna Louisa Karsch; Niklas Luhmann; Friedrich Kittler; Silvia Bovenschen; epistolary culture; aesthetics; familiar letter; poetics; enlightenment; role play; Sappho; individualism; canon; Sturm und Drang; gender and writing; Humanities; General and comparative literature; Humaniora; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärtats skrifter är en undersökning av brevet som kommunikationsform under 1700-talet. Brevkulturen i 1700-talets Tyskland betraktas som ett av startskotten för vad som brukar kallas den moderna tiden. LÄS MER