Sökning: "gemensam värld"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden gemensam värld.

 1. 1. Den perioperativa dialogen : en gemensam värld

  Författare :Gudrun Rudolfsson; Katie Eriksson; Iréne von Post; Terese Bondas; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Perioperativ omvårdnad; gemensam värld; gemenskap; hermeneutik; hälsa; ledarskap; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Projektledaren & planen : en studie av projektledning i tre installations- och systemutvecklingprojekt

  Författare :Jimmy Tjäder; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The IT industry is a growing sector in today's economy. System development forms a substantial part of this sector. System development is traditionally performed in project form. Planning system development projects is infamous for estimations which can be up to several 100 percent wrong. LÄS MER

 3. 3. Sketching the Invisible : Patterns of Church and City in Theodoret of Cyrrhus' Philotheos Historia

  Författare :Andreas Westergren; Kyrko- och missionsstudier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Late Antiquity; biography; hagiography; panegyric; asceticism; monasticism; Syria; Antioch; Symeon the Stylite; pilgrimage; relics; cult of the saints; civic ideals; invention of tradition; the role of the bishop; ecclesiology; sacralization; christianization; philosophy; Neoplatonism; Libanius; Dionysius Areopagita;

  Sammanfattning : The fundamental question in this work concerns the ideal relation between asceticism and society in a 5th c. writing (C.E.), the Philotheos Historia (PH), written in elaborate Greek by the learned bishop of Cyrrhus, Theodoret. LÄS MER