Sökning: "gatan"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade ordet gatan.

 1. 1. Kampen om gatan : Avveckling av spårvägstrafiken I Stockholms innerstad 1920-1967

  Detta är en avhandling från Stockholm : Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Tomas Ekman; KTH.; [2000]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Gångtunneln Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890–2010

  Detta är en avhandling från Lund : Ellerströms förlag

  Författare :Lydia Wistisen; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Young Adult Literature; Spatial studies; Urbanity; Youth Culture; Stockholm; City representations; Space; Intersectionality; The suburb; The Shopping Mall; The Street; Homelessness; The Car; The Motorcycle; Consumption; Modernity; Fashion; Ungdomslitteratur; rumsteori; urbanitet; ungdomskultur; Stockholm; stadsskildringar; rummet; intersektionalitet; förorten; miljonprogrammet; varuhuset; mellanöl; gatan; hemlöshet; konsumtion; Modernitet; motorcykeln; smink; mode; bilen; Helena Nyblom; Marika Stiernstedt; Hjalmar Wallander; Emil Norlander; Kar de Mumma; Signe Lindegren; Maja Jäderin-Hagfors; Martha Sandwall-Bergström; Harry Kullman; Anna Lisa Lundkvist; Disa Netterström-Jonsson; Sven Wernström; Sonja Berg; Inger Brattström; Stig Malmberg; Börje Isaksson; Lars Peterson; Kerstin Thorvall; Maria Gripe; Peter Pohl; Åsa Anderberg Strollo; Inger Edelfeldt; Peter Pohl; Mats Wahl; Tore Persson; Malin Isaksson; Douglas Foley; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : This thesis shows that the urban experience is a fundamental part of the development of the Swedish young adult novel by analysing city representations in Swedish young adult literature from 1890 to 2010. By suggestion that there is a strong bond between the notion of the urban and that of adolescence this study examines continuity and change in representations of coming-of-age, focusing especially on intersections between age, gender, class, ethnicity and sexuality. LÄS MER

 3. 3. Göra gatan. Om gränser och kryphål på Möllevången och i Kapstaden

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Elisabeth Högdahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Michel Foucault; Hannah Arendt; Michel de Certeau; powerlessness; power; loophole; third world; first world; situation; media; narrative; space; place; multi-cultural; apartheid; practice; discourse; Long Street; Woodstock; Cape Town; Malmö; Möllevången; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om två städer - Malmö i Sverige och Kapstaden i Sydafrika - och om några speciella platser i dessa städer. Det handlar om stadsdelarna Möllevången och Woodstock strax utanför respektive städers centrum, och gatan Long Street som är beläget i själva Kapstadens hjärta. LÄS MER

 4. 4. Structure, Morphology, and Catalytic Properties of CuOx/CeO2 Model Catalysts

  Detta är en avhandling från Truus Frid, Dept. of Materials Chemistry, Chemical Center, Lund University

  Författare :Björn Skårman; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Synchrotron radiation; High-energy Diffraction; X-ray Absorption Fine Structure Spectroscopy.; Chemical technology and engineering; Kemiteknik och kemisk teknologi; Chemistry; Material technology; Materiallära; materialteknik; X-ray photoelectron spectroscopy; Atomic force microscopy; Gatan Image Filter GIF ; Energy-filtered TEM; High-resolution electron microscopy; Inert gas condensation IGC ; rf Magnetron sputtering; Thermal activation; Batch reactor; Carbon monoxide oxidation; Surface sensitivity; Catalytic anisotropy; Growth; Nucleation; Topography; Roughness; Core-shell structures; Morphology; Nanostructured; Nanocomposite; Nanoparticles; Surface structure; Polycrystalline surfaces; Thin films; Copper oxide; Cerium dioxide CeO2 ; Ceria;

  Sammanfattning : Cerium dioxide, or ceria, is a chemically stable oxygen ion conducting material with a capacity to store and release oxygen, and is therefore extensively used in combustion catalysts. The Cu-Ce-O system has been identified as one of the most active catalysts for the combustion of carbon monoxide. LÄS MER

 5. 5. Neuroblastoma Cell Differentiation: The Role of Neurotrophin Receptor Signaling and N-myc Expression

  Detta är en avhandling från Anders Edsjö, Gamla Gatan 14, 216 12 Limhamn

  Författare :Anders Edsjö; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cytologi; onkologi; cancer; oncology; cancerology; Cytology; N-myc.; trkC; trkB; trkA; neurotrophins; Neuroblastoma; sympathetic nervous system;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Neuoroblastom är en av de tumörformer som oftast drabbar små barn. Eftersom tumörer lyckligtvis är relativt ovanliga hos barn drabbas inte fler än i genomsnitt 14 barn årligen av neuroblastom i Sverige. LÄS MER