Sökning: "gastric tone"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden gastric tone.

 1. 1. The influence of opioids on gastric function experimental and clinical studies

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Jakob Walldén; Magnus Wattwil; Sven-Egron Thörn; Eldar Søreide; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gastrointestinal motility; gastric emptying; gastric tone; electrogastrography; analgesics; opioids; µ-opioid receptor; polymorphism; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi; Surgery; Kirurgi;

  Sammanfattning : Efter operation och anestesi får patienter ofta en negativ påverkan på magsäck och tarmar. Illamående och kräkningar är ett stort problem och många har svårt att komma igång med intag av föda och normal tarmfunktion då magsäcken och tarmarna ”står stilla”. Flera faktorer bidrar- bl.a. LÄS MER

 2. 2. Experimental and clinical studies on the antiemetic effects of propofol

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Bengt Hammas; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; gastric emptying; gastric tone; orocecal transit time; propofol; dopamine; serotonin; morphine; postoperative nausea and vomiting; Kirurgi; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi; anestesiologi; Anaesthesiology;

  Sammanfattning : Postoperative nausea and vomiting (PONV) is still a clinical problem and its incidence is unacceptably high. After the introduction of propofol as an agent for induction and maintenance of anesthesia, it was reported that the incidence of PONV was lower. It was also proposed that propofol possesses antiemetic effects. LÄS MER

 3. 3. Gastric Bypass in Morbid Obesity Postoperative Changes in Metabolic, Inflammatory and Gut Regulatory Peptides

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Camilla Holdstock; Britt Edén Engström; Anders Karlsson; Per Hellström; [2008]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; gastric bypass; morbid obesity; ghrelin; C-reactive protein; pancreatic polypeptide; peptide YY; glucagon-like peptide-1; VETERINARY MEDICINE Medicine; VETERINÄRMEDICIN Medicin;

  Sammanfattning : This thesis examines the effect of surgical weight loss on gut and adipose tissue peptides involved in appetite regulation and energy homeostasis in morbidly obese humans. Roux-en-Y gastric bypass (RYGBP) is the gold standard operation used for effective long-term weight loss and improved health. LÄS MER

 4. 4. Aspects on the functional characteristics of the Roux-limb after Gastric Bypass surgery

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg. Sahlgrenska Academy, Institute of Clinical Sciences

  Författare :Per Björklund; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; obesity; bariatric surgery; meal size; morphology; intestinal motility; high resolution manometry; abdominal pain; opioid analgesics;

  Sammanfattning : Background: Bariatric surgery, and particularly the Roux-en-Y Gastric Bypass (RYGBP) procedure, has highlighted the central role of the gastrointestinal tract in the regulation of body weight and metabolism. The Roux-limb is the part of the small intestine that has become the food recipient after RYGBP and has generally been very little studied. LÄS MER