Sökning: "garden history"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade orden garden history.

 1. 1. Att odla ett samhälle : Råby räddningsinstitut och 1840-talets sociala ingenjörskonst

  Författare :Jonas Larsson Kraus; John Rogers; Frans Lundgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation uses the metaphor of cultivating society to discuss social engineering as it came to expression in the texts and activities of Råby reformatory in Sweden during the 1840’s. The concept of the gardening state as expressed in Zygmunt Bauman’s Modernity and the Holocaust and James C. LÄS MER

 2. 2. "En Minerva för vår Nord" : Lovisa Ulrika som samlare, uppdragsgivare och byggherre : [queen Lovisa Ulrika, her collections and commissions of art and architecture]

  Författare :Merit Laine; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; Drottningholm; Fredrikshov; Svartsjö; Lovisa Ulrika; Adolf Fredrik; Carl Gustaf Tessin; Patronage; Collecting; Architectural History; Garden History; Chinoiserie; Portraiture; Age of Liberty; Konstvetenskap; Art; Konstvetenskap; historia; History;

  Sammanfattning : Lovisa Ulrika's activities within the fields of art and architecture comprised extensive collectingand interior decoration, buildings and gardens at the Royal Palaces of Drottningholm, Svartsjö andFredrikshov. These are described in some detail in this study, but the main purpose is to establishher intentions and how she perceived her role as a builder, collector and patron of the arts. LÄS MER

 3. 3. Patriarkalism och föreningsrätt : Om produktion och facklig kamp inom handelsträdgårdsnäringen i Malmö med omnejd fram till 1936

  Författare :Åke Sundell; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : In 1935 and 1936 there was a hard labour conflict in the market garden business in the city of Malmö and its environs. The Parties were Allmänna Arbetsgivareföreningen (the General Federation of Employers), an affiliation of Svenska Arbetsgivareföreningen (the Swedish Employers Federation), SAF, on the one hand and on the other Svenska Lantarbetareförbundet (the Swedish Union of Agricultural Workers) and its Section 210 (the Union of Garden Workers in the District of Malmö). LÄS MER

 4. 4. Till stadsbornas nytta och förlustande : Den offentliga parken i Sverige under 1800-talet

  Författare :Catharina Nolin; Thomas Hall; Maunu Häyrynen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; LANTBRUKSVETENSKAPER; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; AGRICULTURAL SCIENCES; HUMANITIES; public parks; garden history; garden design; park planning; park buildings; gardeners training; garden theory; horticulture; town life; offentliga parker; svenska städer; trädgårdsteori; trädgårdskonst; trädgårdsmästarutbildning; gestaltning; 1800-tal; parkbyggnader; stadsliv; Art; Konstvetenskap; Settlement studies; Bebyggelseforskning; Landscape architecture; Landskapsarkitektur; Architecture; Arkitektur; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study the public parks in Sweden during the nineteenth century. It focuses on three general factors – decision process, design, and function – and is to a great extent based on previously unstudied material including town councils' minutes, drawings, and other contemporary sources. LÄS MER

 5. 5. Lauro, myrto et buxo frequentata. A study of the Roman garden through its plants

  Författare :Lena Landgren; Lunds universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Arkeologi; Archaeology; grave garden; epigraphy; topiary; gardener; garden design; Pliny the Younger; Pliny the Elder; Roman botany; Portico of Pompey; Pompeii; Oplontis; topiarius; viridarium; viridia; Roman garden; garden archaeology; Ornamental plants; Prydnadsväxter;

  Sammanfattning : The plants in the ancient Roman garden were chosen with deliberation. These choices were ruled by the meaning and associations the plants conveyed to the garden visitors. LÄS MER