Sökning: "garden design"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden garden design.

 1. 1. Lauro, myrto et buxo frequentata. A study of the Roman garden through its plants

  Detta är en avhandling från Lena Landgren, Byggmästaregatan 11 A, 222 37 Lund, Sweden

  Författare :Lena Landgren; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arkeologi; Archaeology; grave garden; epigraphy; topiary; gardener; garden design; Pliny the Younger; Pliny the Elder; Roman botany; Portico of Pompey; Pompeii; Oplontis; topiarius; viridarium; viridia; Roman garden; garden archaeology; Ornamental plants; Prydnadsväxter;

  Sammanfattning : The plants in the ancient Roman garden were chosen with deliberation. These choices were ruled by the meaning and associations the plants conveyed to the garden visitors. LÄS MER

 2. 2. Till stadsbornas nytta och förlustande : Den offentliga parken i Sverige under 1800-talet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Byggförlaget

  Författare :Catharina Nolin; Thomas Hall; Maunu Häyrynen; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; public parks; garden history; garden design; park planning; park buildings; gardeners training; garden theory; horticulture; town life; offentliga parker; svenska städer; trädgårdsteori; trädgårdskonst; trädgårdsmästarutbildning; gestaltning; 1800-tal; parkbyggnader; stadsliv; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Settlement studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Bebyggelseforskning; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Landscape planning Landscape architecture; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Landskapsplanering Landskapsarkitektur; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study the public parks in Sweden during the nineteenth century. It focuses on three general factors – decision process, design, and function – and is to a great extent based on previously unstudied material including town councils' minutes, drawings, and other contemporary sources. LÄS MER

 3. 3. The Garden/Patio in Residential Care Facilities for Older People Characteristics and the Users Perspectives

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Eva Dahlkvist; Örebro universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; design elements; garden patio; green outdoor environment; health; nursing; residential living homes for older people; serial mediation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The Garden/Patio in Residential Care Facilities for Older People : Characteristics and the Users Perspectives

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Eva Dahlkvist; Kirsti Skovdahl; Annika Nilsson; Maria Engström; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; design elements; garden patio; green outdoor environment; health; nursing; residential living homes for older people; serial mediation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. De svenska städernas begravningsplatser 1770-1830 : Arkitektur, sanitet och det sociala rummet

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Hedvig Schönbäck; Carina Jacobsson; Anders Åman; Marta Edling; Tomas Björk; [2008]
  Nyckelord :Art history; architecture; cemetery design; town planning; garden design; sanitation; social history; Board of Public Works and Buildings; Konstvetenskap; Överintendentsämbetet;

  Sammanfattning : The second half of the eighteenth and beginning of the nineteenth centuries meant a reform of burial practice across Europe. Urban graveyards were criticised as unsanitary and socially deficient and the authorities therefore urged towns to establish cemeteries on the urban periphery. LÄS MER