Sökning: "garden archaeology"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden garden archaeology.

 1. 1. Lauro, myrto et buxo frequentata. A study of the Roman garden through its plants

  Författare :Lena Landgren; Lunds universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Arkeologi; Archaeology; grave garden; epigraphy; topiary; gardener; garden design; Pliny the Younger; Pliny the Elder; Roman botany; Portico of Pompey; Pompeii; Oplontis; topiarius; viridarium; viridia; Roman garden; garden archaeology; Ornamental plants; Prydnadsväxter;

  Sammanfattning : The plants in the ancient Roman garden were chosen with deliberation. These choices were ruled by the meaning and associations the plants conveyed to the garden visitors. LÄS MER

 2. 2. Materialising Modern Cemeteries : Archaeological narratives of Assistens cemetery, Copenhagen

  Författare :Sian ANTHONY; begravning och social identitet Gravarkeologiska forskargruppen – Död; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Burial customs; Cemetery; Cremation; Copenhagen; Denmark; Death; Excavation; Gravediggers; Materiality; Modernity; 19th and 20th century;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines the encounter between the dead and the living within 19th and 20th century landscape cemeteries. It shows how the relationship unfolds through the materiality and practices occurring within them. LÄS MER

 3. 3. Patriarkalism och föreningsrätt : Om produktion och facklig kamp inom handelsträdgårdsnäringen i Malmö med omnejd fram till 1936

  Författare :Åke Sundell; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : In 1935 and 1936 there was a hard labour conflict in the market garden business in the city of Malmö and its environs. The Parties were Allmänna Arbetsgivareföreningen (the General Federation of Employers), an affiliation of Svenska Arbetsgivareföreningen (the Swedish Employers Federation), SAF, on the one hand and on the other Svenska Lantarbetareförbundet (the Swedish Union of Agricultural Workers) and its Section 210 (the Union of Garden Workers in the District of Malmö). LÄS MER

 4. 4. A Utopian Quest for Universal Knowledge : Diachronic Histories of Botanical Collections between the Sixteenth Century and the Present

  Författare :Anna Svensson; Sabine Höhler; Peder Roberts; Sverker Sörlin; Dániel Margócsy; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; history of botany; utopia; Oxford University Botanic Garden; pressed plants in books; botanical collection; classification; herbarium; Global Plants; digitisation; database; conservation; natural dyeing; botanikhistoria; utopi; Oxford University Botanic Garden; pressade växter i böcker; botaniska samlingar; klassifikation; herbarium; Global Plants; digitalisering; databas; växtfärgning; History of Science; Technology and Environment; Historiska studier av teknik; vetenskap och miljö;

  Sammanfattning : This thesis explores the history of botany as a global collection-based science by tracing parallels between utopian traditions and botanical collecting, from their sixteenth-century beginnings to the present. A range of botanical collections, such as gardens, herbaria and classification systems, have played a central role in the struggle to discover a global or universal scientific order for the chaotic, diverse and locally shaped kingdom of plants. LÄS MER

 5. 5. Planteringar vid järnvägen. Funktion och organisation under stambanornas första tid

  Författare :Anna Lindgren; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; HUMANIORA; HUMANIORA; AGRICULTURAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; Planting activities; Garden history; Plant nurseries; Swedish railways; State railways; Railway gardens; Station parks; Cultural heritage; Domestication theory; 19th century;

  Sammanfattning : I den här licentiatuppsatsen undersöks planteringar vid de första stambanorna i Sverige mellan åren 1855–1875. När järnvägar för persontrafik började byggas i mitten av 1800-talet innebar de en stor förändring av samhället, landskapet och människors vardagsliv. LÄS MER