Sökning: "galaxies: fundamental parameters"

Hittade 1 avhandling innehållade orden galaxies: fundamental parameters.

  1. 1. Photometry of Resolved Stellar Populations in Local Group Galaxies

    Detta är en avhandling från Lund Observatory, Lund University

    Författare :Daniel Faria; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Astronomi; Astronomy; Local Group; Galaxy: halo; Galaxies: dwarf; Galaxy: stellar content; Galaxies: photometry; Techniques: photometric; Stars: fundamental parameters;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En viktig fråga inom modern astrofysik är hur galaxer bildas och utvecklas. Under de senaste decennierna har flera teorier för hur detta sker lagts fram, vilket har lett till att de flesta astronomer idag tror på en modell i vilken större galaxer, så som vår egen Vintergata, bildas genom sammanslagning av mindre galaxer. LÄS MER