Sökning: "gait speed"

Visar resultat 1 - 5 av 42 avhandlingar innehållade orden gait speed.

 1. 1. Gait speed and physical exercise in people with dementia

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Annika Toots; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Exercise; dementia; residential facilities; postural balance; activities of daily living; cognitive function; mobility limitation; Alzheimer s disease; rehabilitation; frail elderly; gait speed; mortality; aged 80 and older;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to investigate the importance of physical function for survival in very old people, and furthermore, whether physical exercise could influence physical function, cognitive function, and dependence in activities of daily living (ADLs) in older people with dementia living in nursing homes.The world’s population is ageing. LÄS MER

 2. 2. Gait re-education in transfemoral amputees The training programme, gait analysis, oxygen consumption and coping

  Detta är en avhandling från Division of Physiotherapy, Lund Unviersity

  Författare :Catharina Sjödahl Hammarlund; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; a psychologically conscious therapeutic approach; coping; energy cost; oxygen consumption; motion analysis; gait speed; amputees; training; gait re-education; Rehabilitering medicinsk och social ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att beskriva och utvärdera en behandlingsmetod, som avser att öka gångförmågan hos lårbensamputerade. Metoden, vilken tidigare inte är prövad för den här gruppen patienter, kombinerar sjukgymnastiska metoder, huvudsakligen använda inom psykiatrin, med vedertagna ortopediska och biomekaniska behandlingsprinciper. LÄS MER

 3. 3. Balance, gait performance and muscular strength in the elderly

  Detta är en avhandling från Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset MAS, 205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Karin A M Ringsberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; populations; elderly; muscular strength; Balance; gait performance; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Benbrott inträffar i betydligt högre grad hos stadsbor jämfört med landsortsbor. Bakgrundsfaktorer, såsom graden av fysisk aktivitet och belastning i arbetet, kan ha betydelse för fall, som orsakar benbrott. LÄS MER

 4. 4. Physical performance and physical activity in the later stage post-stroke

  Detta är en avhandling från Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset MAS, 205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Christiane Carvalho; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cerebrovascular accident; exercise test; gait; healthy control; muscle strength; physical activity; physical therapy; rehabilitation; secondary prevention; stroke; walking;

  Sammanfattning : Aims: The overall purpose of this thesis was to increase knowledge about physical performance and activity in the later stage post-stroke by measuring walking performance in different environments coupled to muscle strength, cardiorespiratory fitness evaluation and self-reported physical activity. Methods: The studies reported in the thesis included a total of 83 subjects with prior stroke living in the community and 144 clinically healthy subjects from the same area. LÄS MER

 5. 5. Blood pressure in very old age determinants, adverse outcomes, and heterogeneity

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Bodil Weidung; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Blood pressure; aged 80 and over; hypertension; hypotension; mortality; stroke; gait speed; cognition disorders; dementia; cohort study;

  Sammanfattning : Background: High blood pressure (BP) is the leading risk factor for disease and mortality worldwide. However, risks associated with high BP in very old age (≥ 80 or ≥ 85 years) are not entirely understood, as the majority of scientific studies have been performed with younger populations and existing scientific knowledge about very old individuals is sometimes contradictory. LÄS MER