Sökning: "gabriel linton"

Hittade 1 avhandling innehållade orden gabriel linton.

  1. 1. Entrepreneurial orientation reflections from a contingency perspective

    Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

    Författare :Gabriel Linton; Örebro universitet.; [2016]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurial orientation; contingency theory; configuration theory; firm-level entrepreneurship; Företagsekonomi; Business Studies;

    Sammanfattning : Entrepreneurship has been argued to be a key driver of the economy by creating jobs, turning inventions to innovations, and also improving the overall standard of life. A firm’s entrepreneurial orientation (EO) indicates the degree to which a firm is entrepreneurial. LÄS MER