Sökning: "g johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 125 avhandlingar innehållade orden g johansson.

 1. 1. Clinical studies on the role of growth hormone and insulin-like growth factor I in bone metabolism

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna G. Johansson; Uppsala universitet.; [1995]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Chemical Communication and Mate Choice Investigations into the Meaning of a Fruit Fly Pheromone

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Björn G. Johansson; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ecology; Drosophila grimshawi; sexual selection; pheromone; mate choice; lekking; Ekologi; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk; limnisk och marin ekologi;

  Sammanfattning : Chemical signals are the most widely used form of sexual communication throughout the living world. However, there is in general little knowledge about what these signals actually communicate. The role of chemical signals, i.e. LÄS MER

 3. 3. Individens roll i strategiska informationssystem

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Stig G Johansson; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Asymmetric Oligothiophenes Chemical Evolution of Multimodal Amyloid Ligands

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Leif B.G. Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Luminescent conjugated polymers (LCPs) and luminescent conjugated oligothiophenes (LCOs) can be used as molecular probes to study diseases associated with protein aggregation. The conventionally used dyes to study and detect protein aggregates, denoted amyloid, have been Congo red (CR) and Thioflavin T (ThT). LÄS MER

 5. 5. Deciding on Sourcing Option for Hosting of Software Applications in Organisations

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Björn Johansson; Sven Carlsson; Göran Goldkuhl; Ulf Melin; Anders G. Nilsson; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; resource-based view; sourcing decision; hosting of software applications; decision-making processes; beslutsfattande; beslutsprocesser; drift av mjukvaruapplikationer; lokaliseringsbeslut; resursbaserad teori; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik;

  Sammanfattning : Software applications are of great importance in organisations, and performance of an organisation depends on how hosting of software applications are organised. This thesis deals with the question: Why and how organisations decide on specific sourcing options for software applications hosting. LÄS MER