Sökning: "göran tunström"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden göran tunström.

 1. 1. Romankonst och berättarteori : en kritisk diskussion med utgångspunkt i Göran Tunströms författarskap

  Författare :Ulrika Göransson; Lars-Åke Skalin; Anders Tyrberg; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; novel theory; aesthetics; narratoloy; Göran Tunström; novel; description; ekphrasis; vioce; narrator; narrative theory; unreliable narrator; text-type; Literature; Litteraturvetenskap; Litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : The thesis challenges the notion that the novel should be considered as a kind of narrative in the narratological sense of the word. It argues that it is by no means self-evident to define the novel as a narrative if one by narrative means someone telling someone else that something happened. LÄS MER

 2. 2. Det förlorade paradiset. En studie i Göran Tunströms Sunneromaner

  Författare :Skans Kersti Nilsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; Göran Tunström; Comparative Literature; Phenomenology; Micro- macrocosmos; Bible; Typology; Poetics; Aesthetics; Narratology; Ethics; comparative literature; phenomenology; bible; typology; poetics; aesthetics; narratology; ethics; göran tunström; microcosmos; macrocosmos;

  Sammanfattning : The writings of Göran Tunström (1937 – 2000) are closely linked with his birthplace, Sunne in Värmland. His four ’Sunne Novels’, De heliga geograferna (1973; ’The Holy Geographers’), Guddöttrarna (1976; ’The Goddaughters’), Juloratoriet (1983; The Christmas Oratorio, 1995) and Tjuven (1986; ’The Thief’) form the subject of this thesis. LÄS MER