Sökning: "gångbro"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet gångbro.

  1. 1. Footbridge Dynamics Human-Structure Interaction

    Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

    Författare :Emma Zäll; KTH.; [2018]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Dynamics; vibration; footbridge; pedestrian bridge; human-structure interaction; runner; running loads; simplified models; Dynamik; vibration; gångbro; människa-bro-interaktion; löpare; löparlaster; förenklade modeller; Civil and Architectural Engineering; Byggvetenskap;

    Sammanfattning : For aesthetic reasons and due to an increased demand for cost-effective and environmentally friendly civil engineering structures, there is a trend in designing light and slender structures. Consequently, many modern footbridges are susceptible to excessive vibrations caused by human-induced loads. LÄS MER