Sökning: "fysiskplanering"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet fysiskplanering.

  1. 1. Hållbar energianvändning i svensk stadsplanering : Från visioner till uppföljning av Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen

    Författare :Anna Green; Kajsa Ellegård; Jonas Anshelm; Annika von Schelée; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Samhällsplanering; fysiskplanering; stadsbyggnad; förnybar energi; solfångare; solceller; energisnålt boende; lågenergihus; ekologiskt byggande; Hammarby Sjöstad; Västra Hamnen; Settlement studies; Bebyggelseforskning;

    Sammanfattning : Planeringsprocessen av två svenska stadsbyggnadsprojekt, Hammarby Sjöstad i Stockholm och Västra Hamnen i Malmö, med mål att nå hållbar energianvändning (förnybar energi och energisnåla hus), analyseras från vision till uppföljning. En ambition i bägge stadsdelarna var att bli internationella exempel på miljöanpassat byggande och boende, med ny teknik och förändring av de boendes beteende som strategier för att nå målen. LÄS MER