Sökning: "fysisk aktivitet cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden fysisk aktivitet cancer.

 1. 1. Incontinence, physical activity, and pelvic floor muscle training in female pelvic cancer survivors after radiotherapy

  Författare :Anna Lindgren; Sussanne Börjeson; Gail Dunberger; Gunnar Steineck; Anna Enblom; Kari Bø; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background: Cancer treatment continues to improve, contributing to an ever-growing population of cancer survivors. Pelvic cancer survivors (PCS) constitute the second largest group of female cancer survivors after breast cancer. Many female PCS have been treated with radiotherapy as a part of their cancer treatment. LÄS MER

 2. 2. Physical activity and breast cancer. Risk, survival and perceived energy

  Författare :Anna Johnsson; LUCC - Lunds universitets cancercentrum; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physical activity; occupational sedentariness; Breast cancer; exercise;

  Sammanfattning : Background: Physical activity and avoidance of sedentariness do enhance health in women with breast cancer, and could even reduce the risk of developing the disease. One aim of this thesis was to elucidate the association between sedentariness and breast cancer risk in women as a whole, and then separately for those younger than 55 years old and those 55 years or older. LÄS MER

 3. 3. Alkaline Sphingomyelinase; A Potential Inhibitor in Colorectal Carcinogenesis

  Författare :Erik Hertervig; Lund Medicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; onkologi; cancer; Cytologi; cancerology; oncology; Cytology; Gastroenterologi; Gastro-enterology; HT-29; MIN mouse; FAP; colorectal cancer; human; alkaline sphingomyelinase;

  Sammanfattning : Sphingomyelin (SM) is present both in eucaryotic cells and the diet. Sphingomyelinase (SMase) hydrolyses SM and generates ceramide that has been implicated in the regulation of cell growth, differentiation and apoptosis. Previously a SMase with alkaline pH optimum was identified in the intestinal tract. LÄS MER

 4. 4. Dietary fat as an exposure in epidemiological studies. Observations in the Malmö Diet and Cancer cohort

  Författare :Iréne Mattisson; Internmedicin - epidemiologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Absolute fat; cohort study; confounders; energy-adjustment; fibre; food groups; plant food; prospective study; relative fat; underreporting; Public health; Näringslära; epidemiology; breast cancer; Folkhälsa; epidemiologi; Nutrition;

  Sammanfattning : The aim was to explore the inherent meaning of total fat and to examine the associations between relative fat intake and postmenopausal breast cancer. Furthermore, the impacts of the alterations in dietary assessment routines are discussed. This thesis uses data from the Malmö Diet and Cancer study, a prospective cohort study. LÄS MER

 5. 5. Att vara fysiskt aktiv under adjuvant cytostatikabehandling : interventionsstudier för personer med bröst - och kolorektalcancer

  Författare :Malin Backman; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; fysisk aktivitet; bröst- och kolorektalcancer; cytostatikabehandling; symtom; hälsorelaterad livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Regelbunden fysisk aktivitet har sedan länge visat sig vara viktigt för att upprätthålla en god hälsa hos människor och det är känt att fysisk inaktivitet är en betydande riskfaktor för en rad olika hälsoproblem och att det medför en ökad risk för ohälsa. Adjuvant cytostatikabehandling är en vanligt förekommande behandling vid cancer som orsakar fysiska såväl som psykiska symtom som negativt påverkar en persons hälsa och livskvalitet. LÄS MER