Sökning: "furnishing"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade ordet furnishing.

 1. 1. Långhus i Gene : teori och praktik i rekonstruktion

  Författare :Lena Edblom; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Reconstruction; longhouse; Early Iron Age; Central Norrland; furnishing; room functions; fire; seat of honour; Christianisation; Icelandic sagas; Icelandic construction techniques; Arkeologi; Archaeology subjects; Arkeologiämnen; Archaeology; arkeologi;

  Sammanfattning : Under åren 1977–89 bedrev arkeologiska institutionen vid Umeå universitet en forskningsundersökning av en boplats från äldre järnålder på Genesmon i Själevad socken, norra Ångermanland. Under åren 1991–99 rekonstruerades delar av gården i Gene fornby, ett hundratal meter därifrån. LÄS MER

 2. 2. Klassrummet som lärandemiljö : En klassrumsstudie om villkor för elevers lärande

  Författare :Anna Tegström; Jörgen From; Ulrika Widding; Ola Lindberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning environment; teachers; students; communication; learning; furnishing and teaching material;

  Sammanfattning : The overall aim of this licentiate thesis is to describe and analyze the interaction between the conditions for students’ learning in the context of ten-year-old students in two classrooms in Sweden. These conditions are delimited toward furnishing and teaching materials and teachers’ and students’ actions. LÄS MER

 3. 3. Moisture Buffering in the Indoor Environment

  Författare :Kaisa Svennberg; Avdelningen för Byggnadsfysik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknik; furniture; textiles; moisture buffering; beds; indoor air; indoor environment; sorption isotherms; field measurements; definition scheme; Technological sciences;

  Sammanfattning : Moisture buffering in the indoor environment is the ability, through absorption and desorption, of surface materials to attenuate the moisture variations of the indoor air. Moisture buffering plays an important role in understanding the risks for biological growth in surface materials in the indoor environment, e.g. LÄS MER

 4. 4. On crack growth in functionally graded materials

  Författare :Andrey P. Jivkov; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Hållfasthetslära; Solid Mechanics;

  Sammanfattning : Stress intensity factors' behaviour is studied for long plane cracks interacting with a region of functionally graded elastic material. The region is assumed embedded into a large body treated as a homogeneous elastic continuum. LÄS MER

 5. 5. Asymmetric [2,3]-Sigmatropic Rearrangement of Allylic Ammonium Ylides

  Författare :Jan Blid; Peter Somfai; James C. Anderson; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; asymmetric; [2; 3]-sigmatropic rearrangement; allylic amine; ammonium ylide; Lewis acid; enantioselective; boron; phosphazene base; NMR spectroscopy; DFT-calculations; Organic chemistry; Organisk kemi;

  Sammanfattning : The thesis describes the realization of an asymmetric [2,3]-sigmatropic rearrangement of achiral allylic amines. It is divided into two parts; the first part deals with the development of a Lewis acid-mediated [2,3]-sigmatropic rearrangement and the second the asymmetric version thereof. LÄS MER