Sökning: "funktionsnedsättningar"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade ordet funktionsnedsättningar.

 1. 1. Vardagen och förväntningar på dagrehabilitering : - en studie i äldre personers uppfattningar

  Detta är en avhandling från Örebro universitet

  Författare :Anita Tollén; Örebro universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Äldre; fysiska funktionsnedsättningar; dagliga livets aktiviteter; sociala kontakter; rehabilitering; kommunal dagrehabilitering; arbetsterapi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att åldras med funktionshinder Betydelser av socialt och kronologiskt åldrande för människor som under lång tid levt med fysiska funktionsnedsättningar

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Annika Taghizadeh Larsson; Eva Jeppsson-Grassman; Rafael Lindqvist; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; impairment; functioning; age; ageing; age norms; subjective age; life course; pensioner; time; biographical disruption; Funktionshinder; funktionsnedsättning; funktionstillstånd; ålder; åldrande; åldersnormer; upplevd ålder; livslopp; pensionär; tid; biografiskt brott; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Ålderns och åldrandets betydelser för människor som under lång tid har levt med fysiska funktionsnedsättningar har hittills fått begränsad uppmärksamhet såväl i forskning som i andra sammanhang. Samtidigt pekar såväl åldersgränser i det offentliga stödsystemet som tidigare forskning mot att ålder och åldrande kan få speciella innebörder för människor som lever med funktionshinder. LÄS MER

 3. 3. Posttraumatic Stress Reactions in Tortured Refugees : Relationship to pain, cognitive impairments, and negative appraisals

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Linda Nordin; [2019-12-19]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Refugees; torture; PTSD; pain; cognitive impairment; TBI;

  Sammanfattning : Refugees, particularly those exposed to torture and other forms of organized violence, often experience a wide range of difficulties, including posttraumatic stress disorder (PTSD), depression, and somatic disturbances, particularly pain. Multimodal treatments have been developed to target this comorbidity in refugees, with evidence suggesting they are moderately effective. LÄS MER

 4. 4. Traveller information in support of the mobility of older people and people with disabilities. User and provider perspectives

  Detta är en avhandling från Lund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Transport and Roads, Lund, Sweden

  Författare :Nina Waara; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Traveller information designed to fulfil needs and expectations of individual travellers is a key factor in improving access for older people and people with disabilities to public transport. The overall aim of this thesis is to contribute to the knowledge of user and provider perspectives on the provision of traveller information for older people and people with disabilities in public transport with a focus on use and provision of such traveller information through online traveller information services. LÄS MER

 5. 5. En tom arena : gymnasiesärskole- och habiliteringspersonalens perspektiv på sex- och samlevnadsundervisning

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle

  Författare :Jack Lukkerz; Malmö University.; Malmö University.; [2014]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Sexuality; sexuality education; intellectual disabilities; learning disabilities; special school; LGTB; teaching skills;

  Sammanfattning : The overall aim is to investigate the possibilities and barriers to the implementation of sexuality education in special schools and habili-tation services in Sweden. Young people with intellectual disabilities have less knowledge about their body, sexuality and relationships compared to others. LÄS MER