Sökning: "funktionsnedsättning disability"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden funktionsnedsättning disability.

 1. 1. Familjeliv med personlig assistans

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

  Författare :Viveca Selander; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Personal assistance; disability; family life; support to parents with disabilities; everyday life; life course; relations of ruling.; Personlig asistans; funktionsnedsättning; familjeliv; stöd till föräldrar med funktionsnedsättning; vardagsliv; livslopp; styrande relationer.; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The introduction of personal assistance in Sweden in 1994 showed an ambi­tion by policymakers to ameliorate the conditions of persons with extensive disabilities. The legislators expressed a vision of autonomy and integrity, and that persons with considerable disabilities should lead a life like others. LÄS MER

 2. 2. Att åldras med funktionshinder Betydelser av socialt och kronologiskt åldrande för människor som under lång tid levt med fysiska funktionsnedsättningar

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Annika Taghizadeh Larsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; impairment; functioning; age; ageing; age norms; subjective age; life course; pensioner; time; biographical disruption; Funktionshinder; funktionsnedsättning; funktionstillstånd; ålder; åldrande; åldersnormer; upplevd ålder; livslopp; pensionär; tid; biografiskt brott; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Ålderns och åldrandets betydelser för människor som under lång tid har levt med fysiska funktionsnedsättningar har hittills fått begränsad uppmärksamhet såväl i forskning som i andra sammanhang. Samtidigt pekar såväl åldersgränser i det offentliga stödsystemet som tidigare forskning mot att ålder och åldrande kan få speciella innebörder för människor som lever med funktionshinder. LÄS MER

 3. 3. Från policy till praktik : en studie om organisering inom LSS-området

  Detta är en avhandling från Malmö universitet

  Författare :Per Arvidsson; Malmö University.; Malmö University.; [2019]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; LSS; Policy; Funktionshinder; Funktionsnedsättning; Aktör nätverksteori; Praktiknära ledarskap; Professionalisering; Policy and practice; Disability support; Disability services; Practice leadership; Professionalization;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore what happens when the Swedish disability policy (LSS) is translated into practice. The study focuses on the organizing that takes place at a local, municipal level. LÄS MER

 4. 4. Erkännande, makt och möten En studie av inflytande och självbestämmande med LSS

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Lottie Giertz; Linnéuniversitetet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LSS; influence; self-determination; disability; recognition; power; social care; social work; Sweden; inflytande; självbestämmande; LSS; erkännande; makt; socialt arbete; personlig assistans; godmanskap; funktionsnedsättning; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The dissertation is about people with serious functional impairments who receive support pursuant to the Swedish LSS – the Act Concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments. LSS gives compensatory support, so that a person can enjoy the right to live a life like anyone else. LÄS MER

 5. 5. Byggprojektering för personer med funktionsnedsättningen elöverkänslighet ett arbete i spänningsfältet mellan tro och vetande

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Eva-Rut Lindberg; KTH.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; electrohypersensitivity; functional impairment; disability; accessibility adaptation; elöverkänslighet; funktionsnedsättning; funktionshinder; tillgänglighetsanpassning;

  Sammanfattning : Elöverkänslighet är ett officiellt funktionshinder. Enligt Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009 uppger 3,2 procent av befolkningen i åldrarna mellan 18 och 80 år att de är känsliga/överkänsliga eller allergiska mot elektriska och magnetiska fält, vilket motsvarar drygt 200 000 personer. 0,4 procent uppger att de har svåra besvär. LÄS MER