Sökning: "fuel-consumption"

Visar resultat 1 - 5 av 285 avhandlingar innehållade ordet fuel-consumption.

 1. 1. On Physical Relations in Driving: Judgements, Cognition and Perception

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Gabriella Eriksson; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Road: Road user behaviour; Road: Road user behaviour; Driver; Driving veh ; Cognition; Behaviour; Choice; Speed; Fuel consumption; Route itinerary ; Thesis; psykologi; Psychology; Time saving bias; fuel consumption; route choice; mean speed; speed choice; time gain; driver judgements;

  Sammanfattning : Förare bör göra bedömningar som relaterar till hastighet, såsom bedömningar av medelhastighet, risk, restid och bränsleåtgång. Dessa bedömningar är nödvändiga för att föraren ska kunna välja en optimal hastighet, men också för att allmänheten, politiker och andra intressenter som är involverade i trafikfrågor ska kunna fatta välgrundade beslut. LÄS MER

 2. 2. HCCI Combustion by Retaining Residuals. Development and Analyses of a Method to Reduce Fuel Consumption for Passenger Car Gasoline Engines

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Lucien Koopmans; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; gasoline; variable valve timing; homogeneous charge compression ignition HCCI ; internal combustion engines; fuel-consumption; engine emissions; controlled auto-ignition CAI ;

  Sammanfattning : The demand for more powerful engines on one hand, and greater fuel-efficiency on the other, requires a revolution in engine combustion technology. Homogeneous charge compression ignition (HCCI) can be a fuel-saving, low emissions approach that seems to be very suitable for large displacement passenger car engines. LÄS MER

 3. 3. Heavy truck modeling for fuel consumption simulations and measurements

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Tony Sandberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Fuel consumption for heavy trucks depends on many factors like roads, weather, and driver behavior that are hard for a manufacturer to influence. However, one design possibility is the powertrain configuration. LÄS MER

 4. 4. Reducing ships' fuel consumption and emissions by learning from data

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Fredrik Ahlgren; Linnéuniversitetet.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; shipping; energy efficiency; orc; machine learning; emissions; Sjöfartsvetenskap; Maritime Science;

  Sammanfattning : In the context of reducing both greenhouse gases and hazardous emissions, the shipping sector faces a major challenge as it is currently responsible for 11% of the transport sector’s anthropogenic greenhouse gas emissions. Even as emissions reductions are needed, the demand for the transport sector rises exponentially every year. LÄS MER

 5. 5. Coupled Simulations of Cooling and Engine Systems for Unsteady Analysis of the Benefits of Thermal Engine Encapsulation

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Blago Minovski; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Oil system; Cooling system; Drive cycle; CFD simulations; Fuel consumption; Engine encapsulation; 1D simulations;

  Sammanfattning : A well-designed engine encapsulation can extend engine cool-down time significantly - on the order of 500 - 700%. This is expected to have a sensitive influence on the fuel consumption due to the increased probability for high oil temperatures at the following engine start, reduced length of the initial warm-up period and consequently, reduced friction losses. LÄS MER