Sökning: "fri tid"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden fri tid.

 1. 1. Kaj Anderssons Morgonbris kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Eva Ekstrand; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; modernitet; storytelling; aktiv journalistik; socialdemokrati; organisationspress; fotografi; anti-fascism; konsumentkampanj; husmorssemester; fri tid; Hannah Arendt; modernity; housewife holiday; free time; Arendt; active journalism; social democracy; organisational press; photography; anti fascism; consumer campaign;

  Sammanfattning : Under trettiotalet moderniserades de svenska hemmen som ett resultat av en omfattande reformverksamhet på det sociala området. Med moderniseringen frigjordes tid från hushållssysslorna och frågan var hur den tiden skulle användas. I avhandlingen betyder fri tid inte bara arbetsfri tid utan också fri tanketid, tid för fritt tänkande. LÄS MER

 2. 2. Skapande av tid och mening : En socioexestentiellanalys

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Studies

  Författare :Anna-Lena Haraldsson; Karlstads universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om människor som ökat sin fria tid. Syftet med studien är att öka förståelsen förÊvarför människor vill ha mer fri tid, vilka möjligheter de har att förverkliga denna önskan och vilka konsekvenserna blir. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of forecasting techniques and forecast errors with focus on intermittent demand

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Peter Wallström; Luleå tekniska universitet.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Logistics; Industriell logistik;

  Sammanfattning : To decide in advance the amount of resources that is required next week or next month can be both a complicated and hazardous task depending on the situation, despite the known time frame when the resources are needed. Intermittent demand, or slow-moving demand, that is when there are time periods without demand and then suddenly a time period with demand, becomes even more difficult to forecast. LÄS MER

 4. 4. Technological properties of rock aggregates

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Eva Johansson; Luleå tekniska universitet.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mining and Rock Engineering; Gruv- och Berganläggningsteknik;

  Sammanfattning : The commission of technical geology is to apply geological knowledge to the field of constructional engineering, mining technology, environmental protection, architecture etc. The sector of infrastructure is highly dependent on the production of crushed rock materials as the main constituent of e.g. road and railway constructions. LÄS MER

 5. 5. Wood Hydrolysate for Renewable Products

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Yingzhi Zhu Ryberg; KTH.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; wood hydrolysate; hemicellulose; oxygen permeability; PALS; film; coating; CMC; chitosan; HSP; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Polymer chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Polymerkemi;

  Sammanfattning : Renewable biomass has been used by mankind for a long time for different purposes, from simply food to industrial products. Among a large family of polysaccharides, hemicellulose is non-edible but has shown a potential in many industrial fields such as medicine, agriculture and packaging. LÄS MER