Sökning: "fri tid"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden fri tid.

 1. 1. Kaj Anderssons Morgonbris : kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Eva Ekstrand; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; modernitet; storytelling; aktiv journalistik; socialdemokrati; organisationspress; fotografi; anti-fascism; konsumentkampanj; husmorssemester; fri tid; Hannah Arendt; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : Under trettiotalet moderniserades de svenska hemmen som ett resultat av en omfattande reformverksamhet på det sociala området. Med moderniseringen frigjordes tid från hushållssysslorna och frågan var hur den tiden skulle användas. I avhandlingen betyder fri tid inte bara arbetsfri tid utan också fri tanketid, tid för fritt tänkande. LÄS MER

 2. 2. Kaj Anderssons Morgonbris kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid

  Detta är en avhandling från Umeå : Humanistisk fakultet

  Författare :Eva Ekstrand; Inga-Britt Lindblad; Kristina Lundgren; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; modernity; storytelling; housewife holiday; free time; Arendt; active journalism; social democracy; organisational press; photography; anti fascism; consumer campaign; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : In the 1930s the Swedish homes were modernized through a series of social reforms. As a result of this, time was expected to be released from the housewife’s daily domestic duties and the question was what to do with this time. In this dissertation the concept of time is used in the sense of free time as time for free thinking. LÄS MER

 3. 3. Skapande av tid och mening : En socioexestentiellanalys

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Studies

  Författare :Anna-Lena Haraldsson; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om människor som ökat sin fria tid. Syftet med studien är att öka förståelsen förÊvarför människor vill ha mer fri tid, vilka möjligheter de har att förverkliga denna önskan och vilka konsekvenserna blir. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of forecasting techniques and forecast errors with focus on intermittent demand

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Peter Wallström; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Logistics; Industriell logistik;

  Sammanfattning : To decide in advance the amount of resources that is required next week or next month can be both a complicated and hazardous task depending on the situation, despite the known time frame when the resources are needed. Intermittent demand, or slow-moving demand, that is when there are time periods without demand and then suddenly a time period with demand, becomes even more difficult to forecast. LÄS MER

 5. 5. Technological properties of rock aggregates

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Eva Johansson; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mining and Rock Engineering; Gruv- och Berganläggningsteknik;

  Sammanfattning : The commission of technical geology is to apply geological knowledge to the field of constructional engineering, mining technology, environmental protection, architecture etc. The sector of infrastructure is highly dependent on the production of crushed rock materials as the main constituent of e.g. road and railway constructions. LÄS MER