Sökning: "fresh water"

Visar resultat 1 - 5 av 132 avhandlingar innehållade orden fresh water.

 1. 1. Towards Energy-Efficient Drinking Water Production using Biomimicry

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Simon Isaksson; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Filter; Membrane Protein; Supported Lipid Bilayer; Drinking Water; Water Treatment; Silica; Aquaporin; Liposome; Biomimicry;

  Sammanfattning : Water is a prerequisite for life and we therefore need pure drinking water to survive. Yet there are more than half a billion people that do not have access to pure drinking water. Water treatment can be performed in many different ways, one of the most commonly used being filtration. LÄS MER

 2. 2. Sustainable and Safe Use of Non-conventional Waters -Reclaimed Water and Desalinated Water

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Shuang Liu; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Water reuse; Desalination; Strategy; Water security; Guidelines; Policy; Microbial risk assessment;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vatten är inte bara en oumbärlig resurs varav allt liv är beroende. Det är också en grundläggande ekonomisk resurs för samhällsutvecklingen. Av allt vatten på jorden är bara 0,34% tillgängligt för människan. Övriga vattenresurser föreligger som saltvatten, is eller djupt liggande grundvatten. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of Modern Irrigation Techniques with Brackish Water

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Tarek Selim Aboulila; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Soil water; Soil Salinity; Drip irrigation; HYDRUS-2D 3D; El-Salam Canal; Egypt.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English Improving irrigation practices and optimal exploitation of available water resources are vital issues facing water scarcity and similar problems in arid and semiarid countries (e.g., Egypt and Tunisia). In these countries, the use of saline and low quality irrigation water (i. LÄS MER

 4. 4. Analysis and Modelling of Desalination Brines

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Raed Bashitialshaaer; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Modelling.; Field data analysis; Negatively buoyant jet; Experiment; Brine discharge; Desalination; Water supply;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avsaltning av havsvatten utgör en viktig källa för vattenförsörjning till befolkningen som bor vid Persiska viken, Medelhavet och Röda havet. De tre regionerna utgör ca 11,8 % av världens landyta och hade omkring 9 % av världens befolkning under 1950 och 2008, samt lika mycket enligt prognos för år 2050. LÄS MER

 5. 5. On leachate emissions from municipal solid waste

  Detta är en avhandling från Water Resources Engineering, Lund University

  Författare :Martijn van Praagh; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Hydrogeology; Miljöstudier; Environmental studies; Environmental Impact; heavy metals; Organic carbon; teknisk geologi; Hydrogeologi; geographical and geological engineering; teknisk geografi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Mängden och kvaliten på avfall förändras när intresset för resurserna i avfallet ökar. Ett omhändertagande av avfall med sortering, återvinning, förbehandling och utnutjande av energi producerar nytt avfall. En del hamnar på deponin. En möjlig följd är att det organiska materialet som deponeras minskar. LÄS MER