Sökning: "free movement of services"

Visar resultat 1 - 5 av 42 avhandlingar innehållade orden free movement of services.

 1. 1. Consumption of financial services in global mobility A Cephalopodic consumption mode?

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm Business School, Stockholm University

  Författare :Alisa Minina; Per Olof Berg; Natalia Tolstikova; Lisa Penaloza; Giana Eckhardt; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; global mobility; financial services; service relationships; acculturation; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : In the interconnected world of today more and more people get on the move. We go abroad for vacations, visits or business trips and we change countries of residence as we pursue new opportunities. Cross-border mobility is becoming part of our life. LÄS MER

 2. 2. Suveränitetserosion? : Om EU-rättens påverkan på nationella sociala trygghetsmodeller; särskilt Sverige

  Detta är en avhandling från Visby : Ragulka förlag

  Författare :Jaan Paju; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU Law; Social Security; Free Movement of Workers; Free Movement of Persons; Free Movement of Services; Internal Market; the Charter of Fundamental Rights; Union Citizenship; Regulation 3 58; Regulation 1408 71; Regulation 883 2004; Regulation 1612 68; Regulation 492 2011; Directive 2004 38; social trygghet; europeisk integrationsrätt; migrerande arbetstagare; inre marknaden; unionsmedborgarskap; rättighetsstadgan; tolkningsmetoder; förordning 882 2004; förordning 1408 71; förordning 3 58; European Law; europeisk integrationsrätt;

  Sammanfattning : Frågan som avhandlingen Suveränitetserosion? ställer är om den fortsatta utvecklingen ska vara för EU att lagstifta om eller om den, som den till övervägande del varit de senaste femtio åren, ska fortsätta utvecklas av EU-domstolen.Medlemsstaternasnationella sociala trygghetssystem är inte, och kan inte vara, opåverkade i ett unionsrättsligt sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Towards Improved Medication Use Increasing Understanding of Professional Efforts

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ingeborg Björkman; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Health services research; drug quality problems; drug and therapeutics committees; pharmaceutical care; perceptions; patient centeredness; Hälso- och sjukvårdsforskning;

  Sammanfattning : Professionals and researchers have developed a number of strategies aimed at improving the quality and safety of medication use. However, studies continue to demonstrate persistent problems. For instance, the first paper in this thesis reveals the prevalence of potentially harmful drug combinations among elderly people in Europe. LÄS MER

 4. 4. Risk factors and health consequences of obsessive-compulsive and chronic tic disorders

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Neuroscience

  Författare :Gustaf Brander; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background: Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a severe and heterogenous mental disorder characterized by intrusive thoughts, urges or images, followed by repetitive behaviors aimed to reduce the associated anxiety. Tic disorders are neurodevelopmental movement disorders consisting of recurring, involuntary, rapid, and sudden non-rhythmic motor movements or vocalizations. LÄS MER

 5. 5. Personlig assistans i praktiken. Beredskap initiativ och vänskaplighet

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Hanna Egard; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Personal assistance services; personal assistant; personal attendant; consumer direction; disability; ethnography; field study; face-to-face interaction; dramaturgical perspective Erving Goffman; definition of the situation; performance Personlig assistans; personlig assistent; brukarstyrning; funktionshinder; etnografi; fältarbete; dramaturgiskt perspektiv; situationsdefinitioner; Erving Goffman; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; dramaturgical perspective; performance;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Personlig assistans i praktiken Beredskap, initiativ och vänskaplighet Bakgrund, syfte och perspektivval Denna avhandling handlar om hur det går till att realisera personlig assistans, en insats för människor med omfattande funktionsnedsättningar. Serviceformen personlig assistans, som myntades av den amerikanska Independent Living –rörelsen i slutet av 1960 talet, utgör idag en del av flera europeiska länders handikappomsorg. LÄS MER