Sökning: "fredrik ståhl"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden fredrik ståhl.

 1. 1. Amplification of DNA sequences in SEWA murine tumor cells and in their multidrug-resistant derivatives

  Detta är en avhandling från Göteborg: Göteborgs universitet, Inst. för genetik

  Författare :Fredrik Ståhl; Högskolan i Borås.; [1991]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. At the edge of space and time - exploring the b-boundary in general relativity

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Fredrik Ståhl; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; MATHEMATICS; MATEMATIK; general relativity; b-boundary; singularity; non-Hausdorff topology; General relativity; differential geometry; b-metric; frame bundle; imprisoned curves;

  Sammanfattning : This thesis is about the structure of the boundary of the universe, i.e., points where the geometric structures of spacetime cannot be continued. In partic­ular, we study the structure of the b-boundary by B. LÄS MER

 3. 3. Diabetes Mellitus Glucose Prediction by Linear and Bayesian Ensemble Modeling

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Fredrik Ståhl; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Diabetes; Glucose Prediction; Identification; Ensemble Prediction;

  Sammanfattning : Diabetes Mellitus is a chronic disease of impaired blood glucose control due to degraded or absent bodily-specific insulin production, or utilization. To the affected, this in many cases implies relying on insulin injections and blood glucose measurements, in order to keep the blood glucose level within acceptable limits. LÄS MER

 4. 4. Towards Defence In Depth In Diabetes Glucose Self-Management

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Fredrik Ståhl; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Diabetes; model; insulin action; postprandial glucose;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Personer med insulinbehandlad diabetes saknar, eller har kraftigt försämrad, kroppsegen förmåga att reglera blodsockernivån genom utsöndring av hormonet insulin, och måste därför ta flera injektioner insulin dagligen. De flesta injektioner tas i samband med måltid, och individen bestämmer normalt sina måltidsdoser utifrån aktuell blodsocker- och hälsostatus i kombination med ackumulerad självkännedom om hur måltider, insulin och andra faktorer kan förväntas påverka blodsockernivån. LÄS MER

 5. 5. Influence of thermal mass on the heating and cooling demands of a building unit

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Fredrik Ståhl; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; thermal mass; environmental impact; thermal comfort; heat storage; life cycle; building energy use; earth tube heat exchanger; comfort interval; heavy or light buildings; building structure;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to find to what extent the thermal properties of the building materials, the allowed indoor temperature swing, determined by the comfort interval, and, to some extent, the ventilation strategy can affect the heating and cooling demand of a building. It is well known that a thermally heavy building, that is a building with a high heat capacity, often demands less energy for heating and cooling and have a more stabile indoor temperature due to heat storage in the building structure. LÄS MER