Sökning: "fredrik sjövall"

Hittade 1 avhandling innehållade orden fredrik sjövall.

  1. 1. Mitochondrial function in sepsis - Temporal evolvement of respiratory capacity in human blood cells

    Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

    Författare :Fredrik Sjövall; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; human; sepsis; severe sepsis; septic shock; platelets; mitochondria; OXPHOS; high-resolution respirometry; mitochondrial disorders; multiple organ failure; biogenesis; leukocytes; cytokines; respirometry; oxygen consumption; blood cells; temporal;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Allt liv på jorden är beroende av energi. Växter och vissa bakterier kan fånga och utnyttja solens energi för att bygga upp sina celler och dess delkomponenter som fetter, sockerarter och proteiner. LÄS MER